soruyu degistir
1. Seviye - Soru 1:

12 x -19 = 5 ise x=?  

Çözüm 1:

12 x = 5 + 19

12 x = 24

    x = 24 / 12

   x = 2