soruyu degistir
1. Seviye - Soru 1:

12 x -20 = -8 ise x=?  

Çözüm 1:

12 x = -8 + 20

12 x = 12

    x = 12 / 12

   x = 1