soruyu degistir
1. Seviye - Soru 1:

-8 x -10 = 14 ise x=?  

Çözüm 1:

-8 x = 14 + 10

-8 x = 24

    x = 24 / -8

   x = -3