soruyu degistir
1. Seviye - Soru 1:

2 x -19 = -15 ise x=?  

Çözüm 1:

2 x = -15 + 19

2 x = 4

    x = 4 / 2

   x = 2