soruyu degistir

 

     6 y 2 - 24 y + 18 =0    ise denklemin çözüm kümesi nedir?      =  ?   


,
Kat sayılar    a = 6   , b = -24   , c = 18 İkinci derece denklemde üssü 2 olanın katsayısı a,

üssü 1 olanın katsayısı b , diğeride c olur.

Δ =    ( 24 ) 2 - 4. 6 . 18 Delta eşittir b kare - 4.a.c formülünde

a , b ve c nin değerleri yerine yazılır , yazıldı.

Δ =    576 - 432 24 in karesi alındı (kendisi ile çarpıldı.)

4 , 6 , 18 çarpımı yapıldı 432 oldu.

Δ =    144 576 dan 432 çıkarıldı

Delta 144 olarak bulundu.

1. kök x1 = -b + √ Δ
2.a
   Bulunan sayılar 1. kök ün formülünde

yerine yazılacak

x1 = - (- 24) + √ 144
2. 6
    Bilinen değerler formülde

yerine yazıldı.

x1 = 24 + 12
12
   - 24 ile parantezin başındaki - çarpıldı + 24 oldu.

144 in karekökü alındı 12 oldu.

x1 = 36
12
   24 ile 12 toplandı 36 oldu.

Sonuç bulundu ancak sadeleştirme yapılmalıdır.

1.kök x1 = 3
1
   Pay ve payda 36 ile 12 nin ebobu olan 12 ile bölündü.

Rasyonel sayılarda sadeleştirme yapıldı.

Denklemin bir kökü 3 / 1 olarak bulundu.

2. kök x2 = -b - √ Δ
2.a
   Bulunan sayılar 2. kök ün formülünde

yerine yazılacak

x2 = - (- 24) - √ 144
2. 6
   Bilinen değerler formülde

yerine yazıldı.

x2 = 24 - 12
12
   - 24 ile parantezin başındaki - çarpıldı + 24 oldu.

144 in karekökü alındı 12 oldu.

x2 = 12
12
   24 den 12 çıkarma yapıldı 12 oldu.

Sonuç bulundu ancak sadeleştirme yapılmalıdır.

2.kök x2 = 1
1
   Pay ve payda 12 ile 12 nin ebobu olan 12 ile bölündü.

Rasyonel sayılarda sadeleştirme yapıldı.

Denklemin bir kökü 1 / 1 olarak bulundu.

Ç={ 3
1
1
1
}   Denklemin kökleri çözüm kümesi olarak

küme içinde araya virgül de yazılarak gösterilir.