soruyu degistir

 

     12 y 2 - 29 y + 14 =0    ise denklemin çözüm kümesi nedir?      =  ?   


,
Kat sayılar    a = 12   , b = -29   , c = 14 İkinci derece denklemde üssü 2 olanın katsayısı a,

üssü 1 olanın katsayısı b , diğeride c olur.

Δ =    ( 29 ) 2 - 4. 12 . 14 Delta eşittir b kare - 4.a.c formülünde

a , b ve c nin değerleri yerine yazılır , yazıldı.

Δ =    841 - 672 29 in karesi alındı (kendisi ile çarpıldı.)

4 , 12 , 14 çarpımı yapıldı 672 oldu.

Δ =    169 841 dan 672 çıkarıldı

Delta 169 olarak bulundu.

1. kök x1 = -b + √ Δ
2.a
   Bulunan sayılar 1. kök ün formülünde

yerine yazılacak

x1 = - (- 29) + √ 169
2. 12
    Bilinen değerler formülde

yerine yazıldı.

x1 = 29 + 13
24
   - 29 ile parantezin başındaki - çarpıldı + 29 oldu.

169 in karekökü alındı 13 oldu.

x1 = 42
24
   29 ile 13 toplandı 42 oldu.

Sonuç bulundu ancak sadeleştirme yapılmalıdır.

1.kök x1 = 7
4
   Pay ve payda 42 ile 24 nin ebobu olan 6 ile bölündü.

Rasyonel sayılarda sadeleştirme yapıldı.

Denklemin bir kökü 7 / 4 olarak bulundu.

2. kök x2 = -b - √ Δ
2.a
   Bulunan sayılar 2. kök ün formülünde

yerine yazılacak

x2 = - (- 29) - √ 169
2. 12
   Bilinen değerler formülde

yerine yazıldı.

x2 = 29 - 13
24
   - 29 ile parantezin başındaki - çarpıldı + 29 oldu.

169 in karekökü alındı 13 oldu.

x2 = 16
24
   29 den 13 çıkarma yapıldı 16 oldu.

Sonuç bulundu ancak sadeleştirme yapılmalıdır.

2.kök x2 = 2
3
   Pay ve payda 16 ile 24 nin ebobu olan 8 ile bölündü.

Rasyonel sayılarda sadeleştirme yapıldı.

Denklemin bir kökü 2 / 3 olarak bulundu.

Ç={ 7
4
2
3
}   Denklemin kökleri çözüm kümesi olarak

küme içinde araya virgül de yazılarak gösterilir.