soruyu degistir

 

     15 y 2 - 11 y + 2 =0    ise denklemin çözüm kümesi nedir?      =  ?   


,
Kat sayılar    a = 15   , b = -11   , c = 2 İkinci derece denklemde üssü 2 olanın katsayısı a,

üssü 1 olanın katsayısı b , diğeride c olur.

Δ =    ( 11 ) 2 - 4. 15 . 2 Delta eşittir b kare - 4.a.c formülünde

a , b ve c nin değerleri yerine yazılır , yazıldı.

Δ =    121 - 120 11 in karesi alındı (kendisi ile çarpıldı.)

4 , 15 , 2 çarpımı yapıldı 120 oldu.

Δ =    1 121 dan 120 çıkarıldı

Delta 1 olarak bulundu.

1. kök x1 = -b + √ Δ
2.a
   Bulunan sayılar 1. kök ün formülünde

yerine yazılacak

x1 = - (- 11) + √ 1
2. 15
    Bilinen değerler formülde

yerine yazıldı.

x1 = 11 + 1
30
   - 11 ile parantezin başındaki - çarpıldı + 11 oldu.

1 in karekökü alındı 1 oldu.

x1 = 12
30
   11 ile 1 toplandı 12 oldu.

Sonuç bulundu ancak sadeleştirme yapılmalıdır.

1.kök x1 = 2
5
   Pay ve payda 12 ile 30 nin ebobu olan 6 ile bölündü.

Rasyonel sayılarda sadeleştirme yapıldı.

Denklemin bir kökü 2 / 5 olarak bulundu.

2. kök x2 = -b - √ Δ
2.a
   Bulunan sayılar 2. kök ün formülünde

yerine yazılacak

x2 = - (- 11) - √ 1
2. 15
   Bilinen değerler formülde

yerine yazıldı.

x2 = 11 - 1
30
   - 11 ile parantezin başındaki - çarpıldı + 11 oldu.

1 in karekökü alındı 1 oldu.

x2 = 10
30
   11 den 1 çıkarma yapıldı 10 oldu.

Sonuç bulundu ancak sadeleştirme yapılmalıdır.

2.kök x2 = 1
3
   Pay ve payda 10 ile 30 nin ebobu olan 10 ile bölündü.

Rasyonel sayılarda sadeleştirme yapıldı.

Denklemin bir kökü 1 / 3 olarak bulundu.

Ç={ 2
5
1
3
}   Denklemin kökleri çözüm kümesi olarak

küme içinde araya virgül de yazılarak gösterilir.