Sonraki soruya geç

 

     24 y 2 - 36 y + 12 =0    ise denklemin çözüm kümesi nedir?      =  ?   


,
Kat sayılar    a = 24   , b = -36   , c = 12 İkinci derece denklemde üssü 2 olanın katsayısı a,

üssü 1 olanın katsayısı b , diğeride c olur.

Δ =    ( 36 ) 2 - 4. 24 . 12 Delta eşittir b kare - 4.a.c formülünde

a , b ve c nin değerleri yerine yazılır , yazıldı.

Δ =    1296 - 1152 36 in karesi alındı (kendisi ile çarpıldı.)

4 , 24 , 12 çarpımı yapıldı 1152 oldu.

Δ =    144 1296 dan 1152 çıkarıldı

Delta 144 olarak bulundu.

1. kök x1 = -b + √ Δ
2.a
   Bulunan sayılar 1. kök ün formülünde

yerine yazılacak

x1 = - (- 36) + √ 144
2. 24
    Bilinen değerler formülde

yerine yazıldı.

x1 = 36 + 12
48
   - 36 ile parantezin başındaki - çarpıldı + 36 oldu.

144 in karekökü alındı 12 oldu.

x1 = 48
48
   36 ile 12 toplandı 48 oldu.

Sonuç bulundu ancak sadeleştirme yapılmalıdır.

1.kök x1 = 1
1
   Pay ve payda 48 ile 48 nin ebobu olan 48 ile bölündü.

Rasyonel sayılarda sadeleştirme yapıldı.

Denklemin bir kökü 1 / 1 olarak bulundu.

2. kök x2 = -b - √ Δ
2.a
   Bulunan sayılar 2. kök ün formülünde

yerine yazılacak

x2 = - (- 36) - √ 144
2. 24
   Bilinen değerler formülde

yerine yazıldı.

x2 = 36 - 12
48
   - 36 ile parantezin başındaki - çarpıldı + 36 oldu.

144 in karekökü alındı 12 oldu.

x2 = 24
48
   36 den 12 çıkarma yapıldı 24 oldu.

Sonuç bulundu ancak sadeleştirme yapılmalıdır.

2.kök x2 = 1
2
   Pay ve payda 24 ile 48 nin ebobu olan 24 ile bölündü.

Rasyonel sayılarda sadeleştirme yapıldı.

Denklemin bir kökü 1 / 2 olarak bulundu.

Ç={ 1
1
1
2
}   Denklemin kökleri çözüm kümesi olarak

küme içinde araya virgül de yazılarak gösterilir.