soruyu degistir

 

     8 x 2 - 14 x + 5 =0    ise denklemin çözüm kümesi nedir?      =  ?   


,
Kat sayılar    a = 8   , b = -14   , c = 5 İkinci derece denklemde üssü 2 olanın katsayısı a,

üssü 1 olanın katsayısı b , diğeride c olur.

Δ =    ( 14 ) 2 - 4. 8 . 5 Delta eşittir b kare - 4.a.c formülünde

a , b ve c nin değerleri yerine yazılır , yazıldı.

Δ =    196 - 160 14 in karesi alındı (kendisi ile çarpıldı.)

4 , 8 , 5 çarpımı yapıldı 160 oldu.

Δ =    36 196 dan 160 çıkarıldı

Delta 36 olarak bulundu.

1. kök x1 = -b + √ Δ
2.a
   Bulunan sayılar 1. kök ün formülünde

yerine yazılacak

x1 = - (- 14) + √ 36
2. 8
    Bilinen değerler formülde

yerine yazıldı.

x1 = 14 + 6
16
   - 14 ile parantezin başındaki - çarpıldı + 14 oldu.

36 in karekökü alındı 6 oldu.

x1 = 20
16
   14 ile 6 toplandı 20 oldu.

Sonuç bulundu ancak sadeleştirme yapılmalıdır.

1.kök x1 = 5
4
   Pay ve payda 20 ile 16 nin ebobu olan 4 ile bölündü.

Rasyonel sayılarda sadeleştirme yapıldı.

Denklemin bir kökü 5 / 4 olarak bulundu.

2. kök x2 = -b - √ Δ
2.a
   Bulunan sayılar 2. kök ün formülünde

yerine yazılacak

x2 = - (- 14) - √ 36
2. 8
   Bilinen değerler formülde

yerine yazıldı.

x2 = 14 - 6
16
   - 14 ile parantezin başındaki - çarpıldı + 14 oldu.

36 in karekökü alındı 6 oldu.

x2 = 8
16
   14 den 6 çıkarma yapıldı 8 oldu.

Sonuç bulundu ancak sadeleştirme yapılmalıdır.

2.kök x2 = 1
2
   Pay ve payda 8 ile 16 nin ebobu olan 8 ile bölündü.

Rasyonel sayılarda sadeleştirme yapıldı.

Denklemin bir kökü 1 / 2 olarak bulundu.

Ç={ 5
4
1
2
}   Denklemin kökleri çözüm kümesi olarak

küme içinde araya virgül de yazılarak gösterilir.