soruyu degistir

 

     30 y 2 - 77 y + 49 =0    ise denklemin çözüm kümesi nedir?      =  ?   


,
Kat sayılar    a = 30   , b = -77   , c = 49 İkinci derece denklemde üssü 2 olanın katsayısı a,

üssü 1 olanın katsayısı b , diğeride c olur.

Δ =    ( 77 ) 2 - 4. 30 . 49 Delta eşittir b kare - 4.a.c formülünde

a , b ve c nin değerleri yerine yazılır , yazıldı.

Δ =    5929 - 5880 77 in karesi alındı (kendisi ile çarpıldı.)

4 , 30 , 49 çarpımı yapıldı 5880 oldu.

Δ =    49 5929 dan 5880 çıkarıldı

Delta 49 olarak bulundu.

1. kök x1 = -b + √ Δ
2.a
   Bulunan sayılar 1. kök ün formülünde

yerine yazılacak

x1 = - (- 77) + √ 49
2. 30
    Bilinen değerler formülde

yerine yazıldı.

x1 = 77 + 7
60
   - 77 ile parantezin başındaki - çarpıldı + 77 oldu.

49 in karekökü alındı 7 oldu.

x1 = 84
60
   77 ile 7 toplandı 84 oldu.

Sonuç bulundu ancak sadeleştirme yapılmalıdır.

1.kök x1 = 7
5
   Pay ve payda 84 ile 60 nin ebobu olan 12 ile bölündü.

Rasyonel sayılarda sadeleştirme yapıldı.

Denklemin bir kökü 7 / 5 olarak bulundu.

2. kök x2 = -b - √ Δ
2.a
   Bulunan sayılar 2. kök ün formülünde

yerine yazılacak

x2 = - (- 77) - √ 49
2. 30
   Bilinen değerler formülde

yerine yazıldı.

x2 = 77 - 7
60
   - 77 ile parantezin başındaki - çarpıldı + 77 oldu.

49 in karekökü alındı 7 oldu.

x2 = 70
60
   77 den 7 çıkarma yapıldı 70 oldu.

Sonuç bulundu ancak sadeleştirme yapılmalıdır.

2.kök x2 = 7
6
   Pay ve payda 70 ile 60 nin ebobu olan 10 ile bölündü.

Rasyonel sayılarda sadeleştirme yapıldı.

Denklemin bir kökü 7 / 6 olarak bulundu.

Ç={ 7
5
7
6
}   Denklemin kökleri çözüm kümesi olarak

küme içinde araya virgül de yazılarak gösterilir.