soruyu degistir

 

     24 x 2 - 34 x + 5 =0    ise denklemin çözüm kümesi nedir?      =  ?   


,
Kat sayılar    a = 24   , b = -34   , c = 5 İkinci derece denklemde üssü 2 olanın katsayısı a,

üssü 1 olanın katsayısı b , diğeride c olur.

Δ =    ( 34 ) 2 - 4. 24 . 5 Delta eşittir b kare - 4.a.c formülünde

a , b ve c nin değerleri yerine yazılır , yazıldı.

Δ =    1156 - 480 34 in karesi alındı (kendisi ile çarpıldı.)

4 , 24 , 5 çarpımı yapıldı 480 oldu.

Δ =    676 1156 dan 480 çıkarıldı

Delta 676 olarak bulundu.

1. kök x1 = -b + √ Δ
2.a
   Bulunan sayılar 1. kök ün formülünde

yerine yazılacak

x1 = - (- 34) + √ 676
2. 24
    Bilinen değerler formülde

yerine yazıldı.

x1 = 34 + 26
48
   - 34 ile parantezin başındaki - çarpıldı + 34 oldu.

676 in karekökü alındı 26 oldu.

x1 = 60
48
   34 ile 26 toplandı 60 oldu.

Sonuç bulundu ancak sadeleştirme yapılmalıdır.

1.kök x1 = 5
4
   Pay ve payda 60 ile 48 nin ebobu olan 12 ile bölündü.

Rasyonel sayılarda sadeleştirme yapıldı.

Denklemin bir kökü 5 / 4 olarak bulundu.

2. kök x2 = -b - √ Δ
2.a
   Bulunan sayılar 2. kök ün formülünde

yerine yazılacak

x2 = - (- 34) - √ 676
2. 24
   Bilinen değerler formülde

yerine yazıldı.

x2 = 34 - 26
48
   - 34 ile parantezin başındaki - çarpıldı + 34 oldu.

676 in karekökü alındı 26 oldu.

x2 = 8
48
   34 den 26 çıkarma yapıldı 8 oldu.

Sonuç bulundu ancak sadeleştirme yapılmalıdır.

2.kök x2 = 1
6
   Pay ve payda 8 ile 48 nin ebobu olan 8 ile bölündü.

Rasyonel sayılarda sadeleştirme yapıldı.

Denklemin bir kökü 1 / 6 olarak bulundu.

Ç={ 5
4
1
6
}   Denklemin kökleri çözüm kümesi olarak

küme içinde araya virgül de yazılarak gösterilir.