soruyu degistir

 

     9 x + 8 y = -59

    4 x + 8 y = -4    ise denklemin çözüm kümesi nedir?      =  ?   


    -4 /   9 x + 8 y = -59

   9 /   4 x + 8 y = -4

---------------------

Yok etme metodu ile x i yok etmek için,

1. denklem , 2. denklemdeki x in başında (4 ama) - 4 ile çarpılacak

2. denklem ise 1. denklemdeki x in katsayısı

9 ile çarpılacak.

      -36 x + -32 y = 236

    36 x + 72 y = -36

--------------------

- 4 sayısı 9 , 8 ve -59 ile çarpıldı , -36, -32 , 236 oldu .

9 sayısı 4 , 8 ve -4 ile çarpıldı , 36, 72 , -36 oldu .

Şimdi x in başındaki katsayılar aynı ve ters işaretli oldu.

    40 y = 200 İki denklemi taraf tarafa(alt alta) toplayınca -36 x ile 36 x toplamı 0 olup x yok edilmiş olur.

-32 y ile 72 y toplanıdı 40 y oldu.

236 ile -36 toplandı 200 oldu.

Her iki taraf y nin katsayısı 40 e bölünecek.

       40 y               200

----------   =    ---------

      40                40

Eşitliğin her iki tarafı y nin katsayısı 40 e bölündü.

Sağ tarafta y nin katsayısı 1 olup etkisizdir.

200 in 40 e bölümü 5 oldu. y= 5 bulundu.

         y = 5 Bulunan y= 5 değeri denklemlerden

herhangi birinde yerine yazılacak.

9 x + 8 . 5 = -59    9 x + 8 y = -59 denkleminde

y yerine 5 yazıldı.

9 x + 40 = -59    8 ile 5 çarpıldı 40 oldu.

9 x = -59 - 40    40 eşitliğin sağ tarafına

işaret değiştirerek yazılacak.

 

 

9 x = -99    -59 ile 40 çıkarılınca -99 oldu.

 Eşitliğin her iki tarafı

9 ile bölünecek.

x = -99
9
   Her iki taraf 9 e bölünür ve x = -11 olur.
x = -11      

 

Ç=( x = -11 , y= 5 )    Denklemin çözüm kümesi

yazılır.