soruyu degistir

 

  Herhangi bir sayı x olsun .   Bilinmeyen sayı x olsun.     
Bir sayının 45 fazlası     :    x + 45    

 

Bir sayının 21 eksiği     :    x - 21    

 

Bir sayının 6 katı     :    6 . x    

 

Bir sayının 6 katının 45 fazlası     :    6 . x +45    

 

Bir sayının 45 fazlasının 6 katı     :    (x +45) . 6    

 

Bir sayının 9 katının 20 eksiği     :    9 . x - 20   

 

 

Bir sayının 20 eksiğinin 9 katı     :    (x - 20) . 9    

 

Bir sayının karesi     :    x 2   

 

 

Bir sayının karesinin 19 fazlası     :    x 2 + 19   

 

 

Bir sayının 19 fazlasının karesi     :    ( x + 19 )2   

 

 

Bir sayının 20 eksiğinin karesi     :    ( x - 20 )2   

 

 

Bir sayının 21 katının 6 eksiğinin 9 katı     :    9 .( 21 . x - 6 )   

 

 

Bir sayının yarısı     :    x
2
   

 

Bir sayının 1/19 i     :    x . 1
19
   

 

Bir sayının 4/18 i     :    x . 4
18
   

 

Bir sayının

45 fazlasının yarısı     :   

x + 45
2
   

 

Bir sayının 6 katının

9 fazlasının yarısı     :   

6 . x + 9
2
   

 

Bir sayının 45 fazlasının

20 katının yarısı     :   

20 . (x + 45)
2
   

 

Bir sayının 19 fazlasının

21 bölü 9 i     :   

21 . (x + 19)
9
   

 

Bir sayının 4 eksiğinin

karesinin 18 bölü 6 i     :   

18 . (x - 4) 2
6