soruyu degistir

 

  Herhangi bir sayı x olsun .   Bilinmeyen sayı x olsun.     
Bir sayının 30 fazlası     :    x + 30    

 

Bir sayının 20 eksiği     :    x - 20    

 

Bir sayının 18 katı     :    18 . x    

 

Bir sayının 18 katının 30 fazlası     :    18 . x +30    

 

Bir sayının 30 fazlasının 18 katı     :    (x +30) . 18    

 

Bir sayının 11 katının 16 eksiği     :    11 . x - 16   

 

 

Bir sayının 16 eksiğinin 11 katı     :    (x - 16) . 11    

 

Bir sayının karesi     :    x 2   

 

 

Bir sayının karesinin 18 fazlası     :    x 2 + 18   

 

 

Bir sayının 18 fazlasının karesi     :    ( x + 18 )2   

 

 

Bir sayının 16 eksiğinin karesi     :    ( x - 16 )2   

 

 

Bir sayının 20 katının 18 eksiğinin 11 katı     :    11 .( 20 . x - 18 )   

 

 

Bir sayının yarısı     :    x
2
   

 

Bir sayının 1/18 i     :    x . 1
18
   

 

Bir sayının 6/16 i     :    x . 6
16
   

 

Bir sayının

30 fazlasının yarısı     :   

x + 30
2
   

 

Bir sayının 18 katının

11 fazlasının yarısı     :   

18 . x + 11
2
   

 

Bir sayının 30 fazlasının

16 katının yarısı     :   

16 . (x + 30)
2
   

 

Bir sayının 18 fazlasının

20 bölü 11 i     :   

20 . (x + 18)
11
   

 

Bir sayının 6 eksiğinin

karesinin 16 bölü 18 i     :   

16 . (x - 6) 2
18