soruyu degistir

 

  Herhangi bir sayı x olsun .   Bilinmeyen sayı x olsun.     
Bir sayının 30 fazlası     :    x + 30    

 

Bir sayının 23 eksiği     :    x - 23    

 

Bir sayının 6 katı     :    6 . x    

 

Bir sayının 6 katının 30 fazlası     :    6 . x +30    

 

Bir sayının 30 fazlasının 6 katı     :    (x +30) . 6    

 

Bir sayının 17 katının 8 eksiği     :    17 . x - 8   

 

 

Bir sayının 8 eksiğinin 17 katı     :    (x - 8) . 17    

 

Bir sayının karesi     :    x 2   

 

 

Bir sayının karesinin 10 fazlası     :    x 2 + 10   

 

 

Bir sayının 10 fazlasının karesi     :    ( x + 10 )2   

 

 

Bir sayının 8 eksiğinin karesi     :    ( x - 8 )2   

 

 

Bir sayının 23 katının 6 eksiğinin 17 katı     :    17 .( 23 . x - 6 )   

 

 

Bir sayının yarısı     :    x
2
   

 

Bir sayının 1/10 i     :    x . 1
10
   

 

Bir sayının 1/7 i     :    x . 1
7
   

 

Bir sayının

30 fazlasının yarısı     :   

x + 30
2
   

 

Bir sayının 6 katının

17 fazlasının yarısı     :   

6 . x + 17
2
   

 

Bir sayının 30 fazlasının

8 katının yarısı     :   

8 . (x + 30)
2
   

 

Bir sayının 10 fazlasının

23 bölü 17 i     :   

23 . (x + 10)
17
   

 

Bir sayının 1 eksiğinin

karesinin 7 bölü 6 i     :   

7 . (x - 1) 2
6