soruyu degistir

 

  Herhangi bir sayı x olsun .   Bilinmeyen sayı x olsun.     
Bir sayının 7 fazlası     :    x + 7    

 

Bir sayının 28 eksiği     :    x - 28    

 

Bir sayının 31 katı     :    31 . x    

 

Bir sayının 31 katının 7 fazlası     :    31 . x +7    

 

Bir sayının 7 fazlasının 31 katı     :    (x +7) . 31    

 

Bir sayının 9 katının 14 eksiği     :    9 . x - 14   

 

 

Bir sayının 14 eksiğinin 9 katı     :    (x - 14) . 9    

 

Bir sayının karesi     :    x 2   

 

 

Bir sayının karesinin 11 fazlası     :    x 2 + 11   

 

 

Bir sayının 11 fazlasının karesi     :    ( x + 11 )2   

 

 

Bir sayının 14 eksiğinin karesi     :    ( x - 14 )2   

 

 

Bir sayının 28 katının 31 eksiğinin 9 katı     :    9 .( 28 . x - 31 )   

 

 

Bir sayının yarısı     :    x
2
   

 

Bir sayının 1/11 i     :    x . 1
11
   

 

Bir sayının 2/17 i     :    x . 2
17
   

 

Bir sayının

7 fazlasının yarısı     :   

x + 7
2
   

 

Bir sayının 31 katının

9 fazlasının yarısı     :   

31 . x + 9
2
   

 

Bir sayının 7 fazlasının

14 katının yarısı     :   

14 . (x + 7)
2
   

 

Bir sayının 11 fazlasının

28 bölü 9 i     :   

28 . (x + 11)
9
   

 

Bir sayının 2 eksiğinin

karesinin 17 bölü 31 i     :   

17 . (x - 2) 2
31