soruyu degistir

 

  Herhangi bir sayı x olsun .   Bilinmeyen sayı x olsun.     
Bir sayının 33 fazlası     :    x + 33    

 

Bir sayının 31 eksiği     :    x - 31    

 

Bir sayının 40 katı     :    40 . x    

 

Bir sayının 40 katının 33 fazlası     :    40 . x +33    

 

Bir sayının 33 fazlasının 40 katı     :    (x +33) . 40    

 

Bir sayının 15 katının 3 eksiği     :    15 . x - 3   

 

 

Bir sayının 3 eksiğinin 15 katı     :    (x - 3) . 15    

 

Bir sayının karesi     :    x 2   

 

 

Bir sayının karesinin 3 fazlası     :    x 2 + 3   

 

 

Bir sayının 3 fazlasının karesi     :    ( x + 3 )2   

 

 

Bir sayının 3 eksiğinin karesi     :    ( x - 3 )2   

 

 

Bir sayının 31 katının 40 eksiğinin 15 katı     :    15 .( 31 . x - 40 )   

 

 

Bir sayının yarısı     :    x
2
   

 

Bir sayının 1/3 i     :    x . 1
3
   

 

Bir sayının 10/10 i     :    x . 10
10
   

 

Bir sayının

33 fazlasının yarısı     :   

x + 33
2
   

 

Bir sayının 40 katının

15 fazlasının yarısı     :   

40 . x + 15
2
   

 

Bir sayının 33 fazlasının

3 katının yarısı     :   

3 . (x + 33)
2
   

 

Bir sayının 3 fazlasının

31 bölü 15 i     :   

31 . (x + 3)
15
   

 

Bir sayının 10 eksiğinin

karesinin 10 bölü 40 i     :   

10 . (x - 10) 2
40