soruyu degistir

 

  Herhangi bir sayı x olsun .   Bilinmeyen sayı x olsun.     
Bir sayının 35 fazlası     :    x + 35    

 

Bir sayının 41 eksiği     :    x - 41    

 

Bir sayının 19 katı     :    19 . x    

 

Bir sayının 19 katının 35 fazlası     :    19 . x +35    

 

Bir sayının 35 fazlasının 19 katı     :    (x +35) . 19    

 

Bir sayının 15 katının 13 eksiği     :    15 . x - 13   

 

 

Bir sayının 13 eksiğinin 15 katı     :    (x - 13) . 15    

 

Bir sayının karesi     :    x 2   

 

 

Bir sayının karesinin 15 fazlası     :    x 2 + 15   

 

 

Bir sayının 15 fazlasının karesi     :    ( x + 15 )2   

 

 

Bir sayının 13 eksiğinin karesi     :    ( x - 13 )2   

 

 

Bir sayının 41 katının 19 eksiğinin 15 katı     :    15 .( 41 . x - 19 )   

 

 

Bir sayının yarısı     :    x
2
   

 

Bir sayının 1/15 i     :    x . 1
15
   

 

Bir sayının 18/16 i     :    x . 18
16
   

 

Bir sayının

35 fazlasının yarısı     :   

x + 35
2
   

 

Bir sayının 19 katının

15 fazlasının yarısı     :   

19 . x + 15
2
   

 

Bir sayının 35 fazlasının

13 katının yarısı     :   

13 . (x + 35)
2
   

 

Bir sayının 15 fazlasının

41 bölü 15 i     :   

41 . (x + 15)
15
   

 

Bir sayının 18 eksiğinin

karesinin 16 bölü 19 i     :   

16 . (x - 18) 2
19