soruyu degistir

 

  Herhangi bir sayı x olsun .   Bilinmeyen sayı x olsun.     
Bir sayının 19 fazlası     :    x + 19    

 

Bir sayının 34 eksiği     :    x - 34    

 

Bir sayının 4 katı     :    4 . x    

 

Bir sayının 4 katının 19 fazlası     :    4 . x +19    

 

Bir sayının 19 fazlasının 4 katı     :    (x +19) . 4    

 

Bir sayının 11 katının 3 eksiği     :    11 . x - 3   

 

 

Bir sayının 3 eksiğinin 11 katı     :    (x - 3) . 11    

 

Bir sayının karesi     :    x 2   

 

 

Bir sayının karesinin 9 fazlası     :    x 2 + 9   

 

 

Bir sayının 9 fazlasının karesi     :    ( x + 9 )2   

 

 

Bir sayının 3 eksiğinin karesi     :    ( x - 3 )2   

 

 

Bir sayının 34 katının 4 eksiğinin 11 katı     :    11 .( 34 . x - 4 )   

 

 

Bir sayının yarısı     :    x
2
   

 

Bir sayının 1/9 i     :    x . 1
9
   

 

Bir sayının 21/3 i     :    x . 21
3
   

 

Bir sayının

19 fazlasının yarısı     :   

x + 19
2
   

 

Bir sayının 4 katının

11 fazlasının yarısı     :   

4 . x + 11
2
   

 

Bir sayının 19 fazlasının

3 katının yarısı     :   

3 . (x + 19)
2
   

 

Bir sayının 9 fazlasının

34 bölü 11 i     :   

34 . (x + 9)
11
   

 

Bir sayının 21 eksiğinin

karesinin 3 bölü 4 i     :   

3 . (x - 21) 2
4