soruyu degistir

 

  Herhangi bir sayı x olsun .   Bilinmeyen sayı x olsun.     
Bir sayının 19 fazlası     :    x + 19    

 

Bir sayının 25 eksiği     :    x - 25    

 

Bir sayının 39 katı     :    39 . x    

 

Bir sayının 39 katının 19 fazlası     :    39 . x +19    

 

Bir sayının 19 fazlasının 39 katı     :    (x +19) . 39    

 

Bir sayının 3 katının 5 eksiği     :    3 . x - 5   

 

 

Bir sayının 5 eksiğinin 3 katı     :    (x - 5) . 3    

 

Bir sayının karesi     :    x 2   

 

 

Bir sayının karesinin 21 fazlası     :    x 2 + 21   

 

 

Bir sayının 21 fazlasının karesi     :    ( x + 21 )2   

 

 

Bir sayının 5 eksiğinin karesi     :    ( x - 5 )2   

 

 

Bir sayının 25 katının 39 eksiğinin 3 katı     :    3 .( 25 . x - 39 )   

 

 

Bir sayının yarısı     :    x
2
   

 

Bir sayının 1/21 i     :    x . 1
21
   

 

Bir sayının 2/7 i     :    x . 2
7
   

 

Bir sayının

19 fazlasının yarısı     :   

x + 19
2
   

 

Bir sayının 39 katının

3 fazlasının yarısı     :   

39 . x + 3
2
   

 

Bir sayının 19 fazlasının

5 katının yarısı     :   

5 . (x + 19)
2
   

 

Bir sayının 21 fazlasının

25 bölü 3 i     :   

25 . (x + 21)
3
   

 

Bir sayının 2 eksiğinin

karesinin 7 bölü 39 i     :   

7 . (x - 2) 2
39