soruyu degistir

 

  Herhangi bir sayı x olsun .   Bilinmeyen sayı x olsun.     
Bir sayının 9 fazlası     :    x + 9    

 

Bir sayının 8 eksiği     :    x - 8    

 

Bir sayının 8 katı     :    8 . x    

 

Bir sayının 8 katının 9 fazlası     :    8 . x +9    

 

Bir sayının 9 fazlasının 8 katı     :    (x +9) . 8    

 

Bir sayının 21 katının 17 eksiği     :    21 . x - 17   

 

 

Bir sayının 17 eksiğinin 21 katı     :    (x - 17) . 21    

 

Bir sayının karesi     :    x 2   

 

 

Bir sayının karesinin 14 fazlası     :    x 2 + 14   

 

 

Bir sayının 14 fazlasının karesi     :    ( x + 14 )2   

 

 

Bir sayının 17 eksiğinin karesi     :    ( x - 17 )2   

 

 

Bir sayının 8 katının 8 eksiğinin 21 katı     :    21 .( 8 . x - 8 )   

 

 

Bir sayının yarısı     :    x
2
   

 

Bir sayının 1/14 i     :    x . 1
14
   

 

Bir sayının 10/8 i     :    x . 10
8
   

 

Bir sayının

9 fazlasının yarısı     :   

x + 9
2
   

 

Bir sayının 8 katının

21 fazlasının yarısı     :   

8 . x + 21
2
   

 

Bir sayının 9 fazlasının

17 katının yarısı     :   

17 . (x + 9)
2
   

 

Bir sayının 14 fazlasının

8 bölü 21 i     :   

8 . (x + 14)
21
   

 

Bir sayının 10 eksiğinin

karesinin 8 bölü 8 i     :   

8 . (x - 10) 2
8