soruyu degistir

 

  Bir çiftlikteki tavukların sayısı ile

koyunların sayısının toplamı 44 dır.

Tavuk ve koyunların ayaklarının

sayısı toplamı 128 olduğuna göre,

çiftlikteki koyun ve tavuk sayısı kaçtır?

Çözüm:   Koyunlar sayısı Tavuklar sayısı  
  x tane koyun 44-x tane tavuk  
ayak sayısı ayrı ayrı     4x tane ayak 2.(44-x) tane ayak  
       
Toplam ayak 4x+2.(44-x)= 128  
  4x+88-2x = 128  
  2x = 128-88  
  2x = 40  
Koyun sayısı: x= 20  
Tavuk sayısı: 44-20= 24