soruyu degistir

 

 

Soru1:değiştir 

  Bir musluk bir havuzu tek başına 18 saatte,

aynı havuzu ikinci musluk tek başına 18 saatte

dolduruyorsa , iki musluk birlikte havuzun

3 / 4 ini kaç saatte doldururlar?

Çözüm:       1. musluk   2. musluk   Kaç saatte   havuzun kaçta kaçı dolar ?
                     
1 saatte havuzun bu kadarını     1
a
 1
b
  t = 1 saat =  1
c
 kadarını doldururlar
                     
                     
İkisi birlikte t saatte   ( 1
18
+  1
18
). t = 3
4
 
                     

 

 

 

 

(

 

1


18

( 18 )

+

 

1


18

( 18 )

).

 

t

 

=

 

3


4

 

 

 

                     
   

(

18
324

+

18
324

).

t

=

3
4
 
                     
   

 

 

  36
324

.

t

=

3
4
 
                   
   

 

 

 

 

 

36 . t
324

=

3
4
 
                     
              4. 36 . t = 324 . 3  
                     
              144 . t = 972  
                     
              t = 972
144
saatte dolar
                     
              t = 27 . 36
4 .36
Sadeleştirme yapılırsa
                     
              t = 27
4
satte doldururlar.