soruyu degistir

 

 

Soru1:değiştir 

  Bir musluk bir havuzu tek başına 6 saatte,

aynı havuzu ikinci musluk tek başına 14 saatte

dolduruyorsa , iki musluk birlikte havuzun

2 / 4 ini kaç saatte doldururlar?

Çözüm:       1. musluk   2. musluk   Kaç saatte   havuzun kaçta kaçı dolar ?
                     
1 saatte havuzun bu kadarını     1
a
 1
b
  t = 1 saat =  1
c
 kadarını doldururlar
                     
                     
İkisi birlikte t saatte   ( 1
6
+  1
14
). t = 2
4
 
                     

 

 

 

 

(

 

1


6

( 14 )

+

 

1


14

( 6 )

).

 

t

 

=

 

2


4

 

 

 

                     
   

(

14
84

+

6
84

).

t

=

2
4
 
                     
   

 

 

  20
84

.

t

=

2
4
 
                   
   

 

 

 

 

 

20 . t
84

=

2
4
 
                     
              4. 20 . t = 84 . 2  
                     
              80 . t = 168  
                     
              t = 168
80
saatte dolar
                     
              t = 21 . 8
10 .8
Sadeleştirme yapılırsa
                     
              t = 21
10
satte doldururlar.