soruyu degistir

 

 

Soru1:değiştir 

  Bir musluk bir havuzu tek başına 1 saatte,

aynı havuzu ikinci musluk tek başına 7 saatte

dolduruyorsa , iki musluk birlikte havuzun

3 / 9 ini kaç saatte doldururlar?

Çözüm:       1. musluk   2. musluk   Kaç saatte   havuzun kaçta kaçı dolar ?
                     
1 saatte havuzun bu kadarını     1
a
 1
b
  t = 1 saat =  1
c
 kadarını doldururlar
                     
                     
İkisi birlikte t saatte   ( 1
1
+  1
7
). t = 3
9
 
                     

 

 

 

 

(

 

1


1

( 7 )

+

 

1


7

( 1 )

).

 

t

 

=

 

3


9

 

 

 

                     
   

(

7
7

+

1
7

).

t

=

3
9
 
                     
   

 

 

  8
7

.

t

=

3
9
 
                   
   

 

 

 

 

 

8 . t
7

=

3
9
 
                     
              9. 8 . t = 7 . 3  
                     
              72 . t = 21  
                     
              t = 21
72
saatte dolar
                     
              t = 7 . 3
24 .3
Sadeleştirme yapılırsa
                     
              t = 7
24
satte doldururlar.