soruyu degistir

 

 

Soru1:değiştir 

   Bir musluk bir havuzu tek başına 12 saatte,

aynı havuzu ikinci musluk tek başına 1 saatte

dolduruyorsa , iki musluk birlikte havuzun

4 / 9 ini kaç saatte doldururlar?

Çözüm:       1. musluk   2. musluk   Kaç saatte   havuzun kaçta kaçı dolar ?
                     
1 saatte havuzun bu kadarını     1
a
 1
b
  t = 1 saat =  1
c
 kadarını doldururlar
                     
                     
İkisi birlikte t saatte   ( 1
12
+  1
1
). t = 4
9
 
                     

 

 

 

 

(

 

1


12

( 1 )

+

 

1


1

( 12 )

).

 

t

 

=

 

4


9

 

 

 

                     
   

(

1
12

+

12
12

).

t

=

4
9
 
                     
   

 

 

  13
12

.

t

=

4
9
 
                   
   

 

 

 

 

 

13 . t
12

=

4
9
 
                     
              9. 13 . t = 12 . 4  
                     
              117 . t = 48  
                     
              t = 48
117
saatte dolar
                     
              t = 16 . 3
39 .3
Sadeleştirme yapılırsa
                     
              t = 16
39
satte doldururlar.