soruyu degistir

 

 

Soru1:değiştir 

  Bir musluk bir havuzu tek başına 8 saatte,

aynı havuzu ikinci musluk tek başına 18 saatte

dolduruyorsa , iki musluk birlikte havuzun

3 / 9 ini kaç saatte doldururlar?

Çözüm:       1. musluk   2. musluk   Kaç saatte   havuzun kaçta kaçı dolar ?
                     
1 saatte havuzun bu kadarını     1
a
 1
b
  t = 1 saat =  1
c
 kadarını doldururlar
                     
                     
İkisi birlikte t saatte   ( 1
8
+  1
18
). t = 3
9
 
                     

 

 

 

 

(

 

1


8

( 18 )

+

 

1


18

( 8 )

).

 

t

 

=

 

3


9

 

 

 

                     
   

(

18
144

+

8
144

).

t

=

3
9
 
                     
   

 

 

  26
144

.

t

=

3
9
 
                   
   

 

 

 

 

 

26 . t
144

=

3
9
 
                     
              9. 26 . t = 144 . 3  
                     
              234 . t = 432  
                     
              t = 432
234
saatte dolar
                     
              t = 24 . 18
13 .18
Sadeleştirme yapılırsa
                     
              t = 24
13
satte doldururlar.