soruyu degistir

 

 

Soru1:değiştir 

  Bir musluk bir havuzu tek başına 20 saatte,

aynı havuzu ikinci musluk tek başına 16 saatte

dolduruyorsa , iki musluk birlikte havuzun

2 / 8 ini kaç saatte doldururlar?

Çözüm:       1. musluk   2. musluk   Kaç saatte   havuzun kaçta kaçı dolar ?
                     
1 saatte havuzun bu kadarını     1
a
 1
b
  t = 1 saat =  1
c
 kadarını doldururlar
                     
                     
İkisi birlikte t saatte   ( 1
20
+  1
16
). t = 2
8
 
                     

 

 

 

 

(

 

1


20

( 16 )

+

 

1


16

( 20 )

).

 

t

 

=

 

2


8

 

 

 

                     
   

(

16
320

+

20
320

).

t

=

2
8
 
                     
   

 

 

  36
320

.

t

=

2
8
 
                   
   

 

 

 

 

 

36 . t
320

=

2
8
 
                     
              8. 36 . t = 320 . 2  
                     
              288 . t = 640  
                     
              t = 640
288
saatte dolar
                     
              t = 20 . 32
9 .32
Sadeleştirme yapılırsa
                     
              t = 20
9
satte doldururlar.