soruyu degistir

 

 

Soru1:değiştir 

  Bir musluk bir havuzu tek başına 18 saatte,

aynı havuzu ikinci musluk tek başına 19 saatte

dolduruyorsa , iki musluk birlikte havuzun

7 / 7 ini kaç saatte doldururlar?

Çözüm:       1. musluk   2. musluk   Kaç saatte   havuzun kaçta kaçı dolar ?
                     
1 saatte havuzun bu kadarını     1
a
 1
b
  t = 1 saat =  1
c
 kadarını doldururlar
                     
                     
İkisi birlikte t saatte   ( 1
18
+  1
19
). t = 7
7
 
                     

 

 

 

 

(

 

1


18

( 19 )

+

 

1


19

( 18 )

).

 

t

 

=

 

7


7

 

 

 

                     
   

(

19
342

+

18
342

).

t

=

7
7
 
                     
   

 

 

  37
342

.

t

=

7
7
 
                   
   

 

 

 

 

 

37 . t
342

=

7
7
 
                     
              7. 37 . t = 342 . 7  
                     
              259 . t = 2394  
                     
              t = 2394
259
saatte dolar
                     
              t = 342 . 7
37 .7
Sadeleştirme yapılırsa
                     
              t = 342
37
satte doldururlar.