soruyu degistir

 

     Şekildeki dik üçgende verilenlere göre  a =  ?    
 Ã‡Ã¶züm:

 

a2 = 17 2 + 5 2    Dik kenarların karelerinin toplamı

17 ve 5 sayılarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

a2 = 289 + 25    17 nin karesi 289 oldu,

5 in karesi 25 oldu.

a2 = 314    289 ve 25 in toplamı 314 oldu.

a = √ 314    Her iki tarafın karekökü alınır

cevap kök 314 olur. Eğer kök dışına çıkarılabiliyorsa kök dışına çıkarma işlemi uygulanır.