soruyu degistir

 

     Şekildeki dik üçgende verilenlere göre a   =  ?    
 Ã‡Ã¶züm:

 

a2 = 17 2 + 19 2    Dik kenarların karelerinin toplamı

17 ve 19 sayılarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

a2 = 289 + 361    17 nin karesi 289 oldu,

19 in karesi 361 oldu.

a2 = 650    289 ve 361 in toplamı 650 oldu.

a = √ 650    Her iki tarafın karekökü alınır

cevap kök 650 olur. Eğer kök dışına çıkarılabiliyorsa kök dışına çıkarma işlemi uygulanır.