soruyu degistir

 

     Şekildeki dik üçgende verilenlere göre a   =  ?    
 Ã‡Ã¶züm:

 

a2 = 13 2 + 11 2    Dik kenarların karelerinin toplamı

13 ve 11 sayılarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

a2 = 169 + 121    13 nin karesi 169 oldu,

11 in karesi 121 oldu.

a2 = 290    169 ve 121 in toplamı 290 oldu.

a = √ 290    Her iki tarafın karekökü alınır

cevap kök 290 olur. Eğer kök dışına çıkarılabiliyorsa kök dışına çıkarma işlemi uygulanır.