soruyu degistir

 

     Şekildeki dik üçgende verilenlere göre  a =  ?    
 Ã‡Ã¶züm:

 

a2 = 1 2 + 6 2    Dik kenarların karelerinin toplamı

1 ve 6 sayılarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

a2 = 1 + 36    1 nin karesi 1 oldu,

6 in karesi 36 oldu.

a2 = 37    1 ve 36 in toplamı 37 oldu.

a = √ 37    Her iki tarafın karekökü alınır

cevap kök 37 olur. Eğer kök dışına çıkarılabiliyorsa kök dışına çıkarma işlemi uygulanır.