soruyu degistir

 

     Şekildeki dik üçgende verilenlere göre a   =  ?    
 Ã‡Ã¶züm:

 

a2 = 21 2 + 5 2    Dik kenarların karelerinin toplamı

21 ve 5 sayılarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

a2 = 441 + 25    21 nin karesi 441 oldu,

5 in karesi 25 oldu.

a2 = 466    441 ve 25 in toplamı 466 oldu.

a = √ 466    Her iki tarafın karekökü alınır

cevap kök 466 olur. Eğer kök dışına çıkarılabiliyorsa kök dışına çıkarma işlemi uygulanır.