soruyu degistir

 

     Şekildeki dik üçgende verilenlere göre a   =  ?    
 Ã‡Ã¶züm:

 

a2 = 17 2 + 7 2    Dik kenarların karelerinin toplamı

17 ve 7 sayılarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

a2 = 289 + 49    17 nin karesi 289 oldu,

7 in karesi 49 oldu.

a2 = 338    289 ve 49 in toplamı 338 oldu.

a = √ 338    Her iki tarafın karekökü alınır

cevap kök 338 olur. Eğer kök dışına çıkarılabiliyorsa kök dışına çıkarma işlemi uygulanır.