soruyu degistir

 

     Şekildeki dik üçgende verilenlere göre  a =  ?    
 Ã‡Ã¶züm:

 

a2 = 17 2 + 17 2    Dik kenarların karelerinin toplamı

17 ve 17 sayılarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

a2 = 289 + 289    17 nin karesi 289 oldu,

17 in karesi 289 oldu.

a2 = 578    289 ve 289 in toplamı 578 oldu.

a = √ 578    Her iki tarafın karekökü alınır

cevap kök 578 olur. Eğer kök dışına çıkarılabiliyorsa kök dışına çıkarma işlemi uygulanır.