soruyu degistir

 

     Şekildeki dik üçgende verilenlere göre  a =  ?    
 Ã‡Ã¶züm:

 

a2 = 17 2 + 6 2    Dik kenarların karelerinin toplamı

17 ve 6 sayılarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

a2 = 289 + 36    17 nin karesi 289 oldu,

6 in karesi 36 oldu.

a2 = 325    289 ve 36 in toplamı 325 oldu.

a = √ 325    Her iki tarafın karekökü alınır

cevap kök 325 olur. Eğer kök dışına çıkarılabiliyorsa kök dışına çıkarma işlemi uygulanır.