soruyu degistir

 

     Şekildeki dik üçgende verilenlere göre a   =  ?    
 Ã‡Ã¶züm:

 

a2 = 19 2 + 19 2    Dik kenarların karelerinin toplamı

19 ve 19 sayılarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

a2 = 361 + 361    19 nin karesi 361 oldu,

19 in karesi 361 oldu.

a2 = 722    361 ve 361 in toplamı 722 oldu.

a = √ 722    Her iki tarafın karekökü alınır

cevap kök 722 olur. Eğer kök dışına çıkarılabiliyorsa kök dışına çıkarma işlemi uygulanır.