soruyu degistir

 

     Şekildeki dik üçgende verilenlere göre a   =  ?    
 Ã‡Ã¶züm:

 

a2 = 27 2 + 6 2    Dik kenarların karelerinin toplamı

27 ve 6 sayılarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

a2 = 729 + 36    27 nin karesi 729 oldu,

6 in karesi 36 oldu.

a2 = 765    729 ve 36 in toplamı 765 oldu.

a = √ 765    Her iki tarafın karekökü alınır

cevap kök 765 olur. Eğer kök dışına çıkarılabiliyorsa kök dışına çıkarma işlemi uygulanır.