soruyu degistir

 

     Şekildeki dik üçgende verilenlere göre a   =  ?    
 Ã‡Ã¶züm:

 

a2 = 29 2 + 4 2    Dik kenarların karelerinin toplamı

29 ve 4 sayılarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

a2 = 841 + 16    29 nin karesi 841 oldu,

4 in karesi 16 oldu.

a2 = 857    841 ve 16 in toplamı 857 oldu.

a = √ 857    Her iki tarafın karekökü alınır

cevap kök 857 olur. Eğer kök dışına çıkarılabiliyorsa kök dışına çıkarma işlemi uygulanır.