soruyu degistir

 

  P(x) = 6 x 2 + 18 x +12    polinomu nun ( x + 21 ) ile bölümünden kalan nedir?  =  ?    
x + 21 = 0    İlk olarak x - -21 , 0 a eşitlenir.

21 eşitliğin sağ tarafına işaret değiştirerek geçer.

x = -21    x = -21 olarak bulunur.

Bulunan -21 sayısı polinomda x in yerine yazılacak.

P( -21 ) = 6 . ( -21 ) 2 + 18 . ( -21 ) + 12     Polinomda x in yerine -21 yazılıyor

 

P( -21 ) = 6 . 441 + 18 . ( -21 ) + 12     -21 in karesi alındı. 441 oldu.

 

P( -21 ) = 2646 -378 + 12     6 ile 441 çarpıldı 2646 oldu.

18 ile -21 çarpıldı -378 oldu.

P( -21 ) = 2268 + 12     2646 ile -378 toplandı 2268 oldu.

P( -21 ) = 2280     2268 ile 12 toplandı 2280 oldu.