soruyu degistir

 

  P(x) = 11 x 2 + 9 x +20    polinomu nun ( x -19 ) ile bölümünden kalan nedir?  =  ?    
x -19 = 0    İlk olarak x - 19 , 0 a eşitlenir.

-19 eşitliğin sağ tarafına işaret değiştirerek geçer.

x = 19    x = 19 olarak bulunur.

Bulunan 19 sayısı polinomda x in yerine yazılacak.

P( 19 ) = 11 . ( 19 ) 2 + 9 . ( 19 ) + 20     Polinomda x in yerine 19 yazılıyor

 

P( 19 ) = 11 . 361 + 9 . ( 19 ) + 20     19 in karesi alındı. 361 oldu.

 

P( 19 ) = 3971 + 171 + 20    11 ile 361 çarpıldı 3971 oldu.

9 ile 19 çarpıldı 171 oldu.

P( 19 ) = 4142 + 20     3971 ile 171 toplandı 4142 oldu.

P( 19 ) = 4162     4142 ile 20 toplandı 4162 oldu.