soruyu degistir

 

  P(x) = 20 x 2 + 2 x -12    polinomu nun ( x -15 ) ile bölümünden kalan nedir?  =  ?    
x -15 = 0    İlk olarak x - 15 , 0 a eşitlenir.

-15 eşitliğin sağ tarafına işaret değiştirerek geçer.

x = 15    x = 15 olarak bulunur.

Bulunan 15 sayısı polinomda x in yerine yazılacak.

P( 15 ) = 20 . ( 15 ) 2 + 2 . ( 15 ) -12     Polinomda x in yerine 15 yazılıyor

 

P( 15 ) = 20 . 225 + 2 . ( 15 ) -12     15 in karesi alındı. 225 oldu.

 

P( 15 ) = 4500 + 30 -12    20 ile 225 çarpıldı 4500 oldu.

2 ile 15 çarpıldı 30 oldu.

P( 15 ) = 4530 -12     4500 ile 30 toplandı 4530 oldu.

P( 15 ) = 4518     4530 ile -12 toplandı 4518 oldu.