soruyu degistir

 

  P(x) = 2 x 2 + 21 x -19    polinomu nun ( x -18 ) ile bölümünden kalan nedir?  =  ?    
x -18 = 0    İlk olarak x - 18 , 0 a eşitlenir.

-18 eşitliğin sağ tarafına işaret değiştirerek geçer.

x = 18    x = 18 olarak bulunur.

Bulunan 18 sayısı polinomda x in yerine yazılacak.

P( 18 ) = 2 . ( 18 ) 2 + 21 . ( 18 ) -19     Polinomda x in yerine 18 yazılıyor

 

P( 18 ) = 2 . 324 + 21 . ( 18 ) -19     18 in karesi alındı. 324 oldu.

 

P( 18 ) = 648 + 378 -19    2 ile 324 çarpıldı 648 oldu.

21 ile 18 çarpıldı 378 oldu.

P( 18 ) = 1026 -19     648 ile 378 toplandı 1026 oldu.

P( 18 ) = 1007     1026 ile -19 toplandı 1007 oldu.