soruyu degistir

 

  P(x) = 10 x 2 -3 x + 10    polinomu nun ( x + 21 ) ile bölümünden kalan nedir?  =  ?    
x + 21 = 0    İlk olarak x - -21 , 0 a eşitlenir.

21 eşitliğin sağ tarafına işaret değiştirerek geçer.

x = -21    x = -21 olarak bulunur.

Bulunan -21 sayısı polinomda x in yerine yazılacak.

P( -21 ) = 10 . ( -21 ) 2 -3 . ( -21 ) + 10     Polinomda x in yerine -21 yazılıyor

 

P( -21 ) = 10 . 441 -3 . ( -21 ) + 10     -21 in karesi alındı. 441 oldu.

 

P( -21 ) = 4410 + 63 + 10    10 ile 441 çarpıldı 4410 oldu.

-3 ile -21 çarpıldı 63 oldu.

P( -21 ) = 4473 + 10     4410 ile 63 toplandı 4473 oldu.

P( -21 ) = 4483     4473 ile 10 toplandı 4483 oldu.