soruyu degistir

 

  P(x) = 20 x 2 + 13 x -6    polinomu nun ( x -6 ) ile bölümünden kalan nedir?  =  ?    
x -6 = 0    İlk olarak x - 6 , 0 a eşitlenir.

-6 eşitliğin sağ tarafına işaret değiştirerek geçer.

x = 6    x = 6 olarak bulunur.

Bulunan 6 sayısı polinomda x in yerine yazılacak.

P( 6 ) = 20 . ( 6 ) 2 + 13 . ( 6 ) -6     Polinomda x in yerine 6 yazılıyor

 

P( 6 ) = 20 . 36 + 13 . ( 6 ) -6     6 in karesi alındı. 36 oldu.

 

P( 6 ) = 720 + 78 -6    20 ile 36 çarpıldı 720 oldu.

13 ile 6 çarpıldı 78 oldu.

P( 6 ) = 798 -6     720 ile 78 toplandı 798 oldu.

P( 6 ) = 792     798 ile -6 toplandı 792 oldu.