soruyu degistir

 

  P(x) = 7 x 2 + 11 x +8    polinomu nun ( x -17 ) ile bölümünden kalan nedir?  =  ?    
x -17 = 0    İlk olarak x - 17 , 0 a eşitlenir.

-17 eşitliğin sağ tarafına işaret değiştirerek geçer.

x = 17    x = 17 olarak bulunur.

Bulunan 17 sayısı polinomda x in yerine yazılacak.

P( 17 ) = 7 . ( 17 ) 2 + 11 . ( 17 ) + 8     Polinomda x in yerine 17 yazılıyor

 

P( 17 ) = 7 . 289 + 11 . ( 17 ) + 8     17 in karesi alındı. 289 oldu.

 

P( 17 ) = 2023 + 187 + 8    7 ile 289 çarpıldı 2023 oldu.

11 ile 17 çarpıldı 187 oldu.

P( 17 ) = 2210 + 8     2023 ile 187 toplandı 2210 oldu.

P( 17 ) = 2218     2210 ile 8 toplandı 2218 oldu.