soruyu degistir

 

  P(x) = 21 x 2 -19 x + 18    polinomu nun ( x + 5 ) ile bölümünden kalan nedir?  =  ?    
x + 5 = 0    İlk olarak x - -5 , 0 a eşitlenir.

5 eşitliğin sağ tarafına işaret değiştirerek geçer.

x = -5    x = -5 olarak bulunur.

Bulunan -5 sayısı polinomda x in yerine yazılacak.

P( -5 ) = 21 . ( -5 ) 2 -19 . ( -5 ) + 18     Polinomda x in yerine -5 yazılıyor

 

P( -5 ) = 21 . 25 -19 . ( -5 ) + 18     -5 in karesi alındı. 25 oldu.

 

P( -5 ) = 525 + 95 + 18    21 ile 25 çarpıldı 525 oldu.

-19 ile -5 çarpıldı 95 oldu.

P( -5 ) = 620 + 18     525 ile 95 toplandı 620 oldu.

P( -5 ) = 638     620 ile 18 toplandı 638 oldu.