soruyu degistir

 

  P(x) = 5 x 2 -3 x + 17    polinomu nun ( x -10 ) ile bölümünden kalan nedir?  =  ?    
x -10 = 0    İlk olarak x - 10 , 0 a eşitlenir.

-10 eşitliğin sağ tarafına işaret değiştirerek geçer.

x = 10    x = 10 olarak bulunur.

Bulunan 10 sayısı polinomda x in yerine yazılacak.

P( 10 ) = 5 . ( 10 ) 2 -3 . ( 10 ) + 17     Polinomda x in yerine 10 yazılıyor

 

P( 10 ) = 5 . 100 -3 . ( 10 ) + 17     10 in karesi alındı. 100 oldu.

 

P( 10 ) = 500 -30 + 17     5 ile 100 çarpıldı 500 oldu.

-3 ile 10 çarpıldı -30 oldu.

P( 10 ) = 470 + 17     500 ile -30 toplandı 470 oldu.

P( 10 ) = 487     470 ile 17 toplandı 487 oldu.