soruyu degistir

 

  P(x) = 11 x 2 -6 x + 16    polinomu nun ( x -11 ) ile bölümünden kalan nedir?  =  ?    
x -11 = 0    İlk olarak x - 11 , 0 a eşitlenir.

-11 eşitliğin sağ tarafına işaret değiştirerek geçer.

x = 11    x = 11 olarak bulunur.

Bulunan 11 sayısı polinomda x in yerine yazılacak.

P( 11 ) = 11 . ( 11 ) 2 -6 . ( 11 ) + 16     Polinomda x in yerine 11 yazılıyor

 

P( 11 ) = 11 . 121 -6 . ( 11 ) + 16     11 in karesi alındı. 121 oldu.

 

P( 11 ) = 1331 -66 + 16     11 ile 121 çarpıldı 1331 oldu.

-6 ile 11 çarpıldı -66 oldu.

P( 11 ) = 1265 + 16     1331 ile -66 toplandı 1265 oldu.

P( 11 ) = 1281     1265 ile 16 toplandı 1281 oldu.