soruyu degistir
Tam Sayılar

Toplama Çıkarma işlemi

27 -2    =   ?

Çarpma işlemi

( 11 ) . ( 3 )   =   ?

Bölme işlemi

( 22 ): ( -11 )   = ?

Karesi

( -2 ) 2    =   ?  

Karekökü

√ 81    =   ?