soruyu degistir
Tam Sayılar

Toplama Çıkarma işlemi

1 -29    =   ?

Çarpma işlemi

( 9 ) . ( -5 )   =   ?

Bölme işlemi

( -99 ): ( -11 )   = ?

Karesi

( -3 ) 2    =   ?  

Karekökü

√ 64    =   ?