Polinomlar Çözümlü Sorular 5 - bymutlu.com
Polinomlar ile ilgili çözümlü sorular . 10. sınıf matematik polinomlar konusu test soruları ve çözümleri anlatılmaktadır.

POLİNOMLAR

1)

P ( x ) = ( x 3 + 2x - 4 ) 3

polinomunun kat sayılar toplamı kaçtır?

A) -2 B) -1 C) 0 D) 4 E) 8

Çözüm:

Polinomun katsayılar toplamı P(1) değeridir.

P(1) = ( 1 3 + 2.1 - 4 ) 3 =

P(1) = ( - 1 ) 3 = -1 olur.

Cevap : B  

 

 

 

   

2)

P ( 3 x + 2) = 9 x + 4

ise P ( 0 ) kaçtır?

A) -2 B) -1 C) 0 D) 4 E) 22

 

 

Çözüm:

3x + 2 = 0 ise x = -2/3 yazılacak.

P ( 3. (-2/3) + 2 ) = 9 .( -2/3) + 4

P ( -2 + 2 ) = -6 + 4

P ( 0 ) = -2 olur.

Cevap : A

   

3)

P ( x + 3 ) = 2 x - 5

ise P ( x ) polinomu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 2x - 8 B) 2x -11 C) 5x - 3
D) 3x - 5 E) 2x + 11  

 

Çözüm:

Polinomda x in yerine x + 3 ün ters fonksiyonu olan

x - 3 yazılır.

P ( x - 3 + 3 ) = 2 .( x - 3 ) - 5

P ( x ) = 2x - 6 -5

P ( x ) = 2x -11 olur.

Cevap : B

   

4)

P ( x ) = ( x 3 + 5 x 2 - 4 ) 5

Q ( x ) = 7 x 4 + 3 x 2 - 9

olduğuna göre

P ( x ) . Q ( x ) polinomunun derecesi kaçtır?

A) 12 B) 15 C) 19 D) 22 E) 60

 

Çözüm:

der [ P ( x ) ] = 5 . 3 = 15 olur .

der [ Q ( x ) ] = 4

der [ P ( x ) . Q ( x ) ] = 15 + 4 = 19 olur.

Çarpım polinomunun derecesi

polinomların derecelerinin toplamına eşit olur.

Cevap : C

     

5)

P ( 2 x ) + P ( x + 1 ) = 12 x -6

olduğuna göre P ( x ) polinomu hangisidir?

A) 4x B) 4x - 12 C) 4x - 5
D) 12 x + 5 E) 5 x - 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

İki polinomun eşitliğine göre sağdaki polinom

1. dereceden polinom olduğu için eşitliğin sol tarafındaki

polinomda birinci dereceden polinom olmalıdır.

P ( x ) = ax + b olsun.

P ( 2x )+ P ( x + 1 ) = 2 a x + b + a ( x + 1 ) + b = 12x - 6

eşitliğinden,

2ax + b + ax + a + b = 12 x - 6

3 ax + a + 2b = 12 x - 6 ise

3a = 12 ve a + 2b = -6 olur.

a = 4 ise 4 + 2 b = -6

2b = -6 - 4

b = -10 / 2 = -5 olur.

P ( x ) = ax + b

P ( x ) = 4 x - 5 dir.

Cevap : D

     

6)

P ( x - 3 ) = ( 2 x + 5 ) . Q ( x - 1 ) + x -4

Q ( 2 ) = 7

olduğuna göre P ( 0 ) kaçtır?

A) 24 B) 52 C) 60
D) 66 E) 76  

 

Çözüm:

x = 3 yazılır .

P ( 3 - 3 ) = ( 2 . 3 + 5 ) . Q ( 3 - 1 ) + 3 -4

P ( 0 ) = 11 . 7 - 1

P ( 0 ) = 76 olur.

Cevap : D

     

7)

P ( x ) = x 2 - m x + 5

polinomunun x - 2 ile bölümünden kalan 17

olduğuna göre m kaçtır?

A) -4 B) -2 C) 2
D) 4 E) 12  

 

 

Çözüm:

x - 2 = 0 ise x = 2 yazılıp 17 ye eşitlenecek.

P ( 2 ) = 2 2 - m . 2 + 5 = 17

4 - 2m + 5 = 17

-2m = 17 - 9

m = 8 / -2

m = -4

Cevap : A

     
     
Devamı ..
Polinomlar Çözümlü Sorular 1 Polinomlar Çözümlü Sorular  2 Polinomlar Çözümlü Sorular 3
Polinomlar Çözümlü Sorular  4 Polinomlar Çözümlü Sorular  5  
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva