7.Sınıf Çemberin Çevresi Çözümlü Sorular - bymutlu.com
Matematik 7. Sınıf Çemberin çevresi ile ilgili çözümlü sorular sayfasıdır.

Çemberin çevresini hesaplama , çemberde yay uzunluğu hesaplama soruları anlatılmaktadır.

Çemberin Çevresi :

 Çemberin çevresi

O merkezli r yarıçaplı çemberin çevresinin uzunluğu,

Çevre = 2 . π . r

Çemberin çevre uzunluğunun çapına oranı

pi ( π ) sayısına eşittir.

Pi nin değeri yaklaşık 3,14 olup , bazen 3 alınır.

Çember Yayının Uzunluğu :

 Çemberin çevresi

O merkezli r yarıçaplı çemberde S ( AOB ) = α

olmak üzere AB yayının uzunluğu ,

| AB | = [ α / 360 ] . 2 . π . r

formulü ile hesaplanır.

 

     

1) Yarıçapı 5 cm olan bir çemberin

çevresinin uzunluğu kaç cm dir? ( π = 3 alınız )

 

A) 10 B) 15 C) 25 D) 30 E) 50

 

 

Çözüm:

r = 5 ise ,

Çevre = 2 . π . r

Çevre = 2 . 3 . 5

Çevre = 30 cm

Cevap: D

     

2) Çevresi 120 cm olan bir çemberin

yarıçapı kaç cm dir? ( π = 3 alınız )

 

A) 8 B) 15 C) 20 D) 32 E) 60

 

 

 

 

Çözüm:

Çevre = 2 . π . r

120 = 2 . 3 . r

6 r = 120

r = 120 / 6

r = 20 cm

Cevap : C

     

3)

çemberin çevresi soruları

Şekildeki O merkezli çemberdeyarıçap r = 10 cm,

S ( AOB ) = 60 derece ise , AB yayının uzunluğu

| AB | = ? kaç cm dir? ( π = 3 alınız )

 

A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20

 

 

Çözüm :

| AB | = [ α / 360 ] . 2 . π . r      formulü ile,

| AB | = [ 60 / 360 ] . 2 . 3 . 10

| AB | = [ 1 / 6 ] . 60 = 10 cm bulunur.

Cevap : yine r ile aynı 10 cm oldu.

 

 

 

 

 

     

4)

çemberin çevresi soruları

Şekildeki O merkezli çemberdeyarıçap r = 20 cm,

S ( AOB ) = 45 derece ise , AB yayının uzunluğu

| AB | = ? kaç cm dir? ( π = 3 alınız )

 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 20
 

Çözüm :

| AB | = [ α / 360 ] . 2 . π . r      formulü ile,

| AB | = [ 45 / 360 ] . 2 . 3 . 20

| AB | = [ 1 / 8 ] . 120 =

| AB | = 120 / 8 = 15 cm bulunur.

Cevap : D

 

 

 

 

     

5)

çemberin çevresi soruları

Şekildeki O merkezli çemberde yarıçap r = 15 cm,

S ( AOB ) = 120 derece ise ,

daire diliminin çevresi kaç cm dir? ( π = 3 alınız )

 

A) 35 B) 40 C) 45 D) 60 E) 90
 

Çözüm :

Önce AB yayının uzunluğunu bulmalıyız.

| AB | = [ α / 360 ] . 2 . π . r      formulü ile,

| AB | = [ 120 / 360 ] . 2 . 3 . 15

| AB | = [ 1 / 3 ] . 90 =

| AB | = 90 / 3 = 30 cm bulunur.

Çevre ( AOB )= yarıçap + yarıçap + AB yayın uzunluğu

Çevre ( AOB ) = 15 + 15 + 30

Çevre ( AOB ) = 60 cm olur.

Cevap : D

     
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva