8. Sınıf Ebob Ekok Çözümlü Sorular 2 - bymutlu.com
Matematik 8. Sınıf Ebob Ekok ile ilgili sorular ve çözümleri açıklamalı olarak anlatıldığı örnekler bulunmaktadır.

Obeb Okek ile ilgili LGS hazırlık test soruları ve çözümleri anlatılmaktadır.

1)

Aşağıdakilerden hangisi 18 ve 24 ün ortak böleni değildir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

Çözüm:

18 in bölenleri ={ 1 , 2 , 3 , 6 , 9 , 18 }

24 ün bölenleri = { 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 12 , 24 }

Ortak bölenler kümesi { 1 , 2 , 3 , 6 }

4 sayısı 18 ve 24 ün ortak böleni değildir.

Cevap : D

 

2)

Aşağıdakilerden hangisi 8 ve 12 nin ortak katı değildir?

A) 24 B) 36 C) 48 D) 72 E) 96

Çözüm :

8 in katları { 8 , 16, 24, 32 , 40 , 48 ,... , 72 , .... , 96 , ....}

12 nin katları { 12 , 24 , 36 , 48 , 60 , 72 , 84 , 96, ....}

Ortak olan katlar { 24 , 48 , 72 , 96 , ......}

36 bu iki sayının ortak katı değildir.

Cevap : B

 

3)

24 ve 40 sayılarının ebob u ( en büyük ortak böleni ) kaçtır?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12

Çözüm :

Ebob ve Ekok bulma yöntemi kullanılarak

verilen sayılar yan yana yazılır ve sıra ile en küçük

asal sayı olan 2 den başlanarak daha sonra 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , ...

gibi asal sayılara bölme işlemi uygulanarak

ortak bölünen asal sayılara * konulur

ve çarpımlarıda ebob olur.

24 40   2 *
12 20   2 *
6 10   2 *
3 5   3
1 5   5
1 1    

Ebob ( 24 , 40 ) = 2 . 2 . 2 = 8 olur.

Her iki sayının bölünebildiği ortak olan sayı 8 miş.

Cevap : D

 

4 )

16 ve 24 sayılarının ekok u ( en küçük ortak katı ) kaçtır?

A) 6 B) 8 C) 36 D) 48 E) 72

Çözüm :

Verilen sayılar ebob ekok bulma kuralı ile

tabloda asal çarpanlara bölündüğünde,

hepsinin çarpımı ekok olur.

16 24   2 *
8 12   2 *
4 6   2 *
2 3   2
1 3   3
1 1    

Ekok ( 16 , 24 ) = 2 . 2 . 2 . 2 . 3 = 48 olur.

Her iki sayının en küçük ortak katı olan sayı 48 miş.

Cevap : D

 

 

5)

I . EBOB ( 35 , 42 ) = 7

II . EKOK ( 24 , 40 ) = 8

III . EKOK ( 40 , 60 ) = 240

IV . EBOB ( 45 , 60 ) = 15

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Çözüm :

I ve IV. ifadeler doğrudur.

EKOK ( 24 , 40 ) = 120 dir.

EKOK ( 40 , 60 ) = 120 dir.

Cevap : B

 

 

 

 

Devamı ..
Ebob Ekok Çözümlü Sorular 1 Ebob Ekok Çözümlü Sorular 3 8.Sınıf Ebob Ekok Çözümlü Sorular 8.Sınıf Ebob Ekok Çözümlü Sorular 2
Ebob Ekok Alıştırma Çözümlü Sorular      
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva