Tam sayılar çözümlü sorular - bymutlu.com

Tam sayılar ile ilgili çözümlü sorular , ygs , lys, kpss , 9. sınıf Tam sayılar konu anlatımı , 7. sınıf tam sayılar konusu soru çözümleri.

1) a ve b tam sayılar

a + b = 12 olduğuna göre

a . b çarpımının en büyük   değeri kaçtır?

 

Çözüm :

Çarpımlarının en büyük olması için birbirine

en yakın sayılar seçilir.

a = 6 ve b = 6 için ( sayılar farklı olacak demiyor)

a . b = 6. 6 = 36 olur en çok

     

2) a ve b tam sayılar

a . b = 12 olduğuna göre

a + b toplamı en çok kaç olur?

 

 

 

 

Çözüm:


Toplamın en çok olması için çarpımları 12 olan sayılardan

birbirine uzak olan tam sayılar düşünülürse,

a = 12 ve b= 1 için

a + b = 12 + 1 = 13 olur.

     

3)

  a ve b tam sayılar

a . b = 15 olduğuna göre

a + b toplamı en az kaç olur?

 

Çözüm:

Negatif olan tam sayılarda düşünülür,

a = -15 ve b = -1 olabilir.

a + b = - 15 + -1 = -15-1 = -16 olur en az.

     

4)

x , y ve z tam sayılar ,

x .y = 8

y . z = 12 ise

x + y + z toplamının en küçük değeri

kaç olur ?

 

Çözüm:

x .y = 8

y . z = 12 taraf tarafa toplayalım.

x . y + y . z = 8 + 12

y . ( x + z ) = 20 ise y = - 1 ve x + z = -20 olabilir .

x + y + z = -1 - 20 = -21 olur en az.

5)

  x + 8   
   x
 
ifadesi tam sayı ise , x kaç farklı tam sayı değeri olabilir.

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

  x + 8  
   x 
=   x   
  x
+      8      
     x
  x + 8  
   x 
=  1 +      8      
     x

Verilen ifade tam kısım + kesirli kısım olarak yazıldı.

Kesirli kısmı tam sayı yapan x değerleri 8 in bölenleridir.

Pozitif bölenler 1,2,4,8 ve negatifler -1,-2,-4,-8 olup

x in yerine 8 tane değer tam sayı değeri gelebilir.

     

6)

  3x - 20  
   x
 
ifadesi tam sayı ise , x kaç farklı tam sayı değeri olabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

  3x - 20  
   x 
=   3x   
  x
-     20      
     x
  3x - 20  
   x 
=  3 -      20      
     x

Verilen ifade tam kısım - kesirli kısım olarak yazıldı.

Kesirli kısmı tam sayı yapan

x değerleri 20 nin bölenleridir.

Pozitif bölenler 1,2,4,5 ,10 , 20 ve

negatifler -1,-2,-4,-5 , -10 , -20 olup

x in yerine 12 tane tam sayı değeri gelebilir.

     

7)

a2 .b < 0 ise a ve b nin işaretleri ne olabilir?

 

 

 

 

Çözüm :

a2 daima pozitif olacaktır . (-)2 = + ve (+)2 = +

Bu durumda a2 . b < 0 (negatif) olması için

b kesinlikle negatiftir.

Ohalde a < 0 yada a > 0 olabilir , b < 0 dır.

     

8 )

a4 . b > 0 ve

b5 . c3 < 0 ise

a,b, c nin işaretleri nedir?

 

 

 

Çözüm :

a4 her zaman pozitif olur çift kuvvetlerde.

o zaman pozitifin b ile çarpımıda sıfırdan büyük oluyorsa,

a4 . b > 0

b de kesinlikle pozitiftir.

b pozitif ise b5 te tek kuvvet pozitif olur .

b5 . c3 < 0 oluyorsa pozitifin c3 ile çarpımının negatif

olması için c3 ün negatif olması gerekir.

O halde , a ( + yada - ikiside olabilir.)

b + dır . c ise - dir.

     

9)

| a | = 8 , | b | = 2 ise a-b nin

alabileceği en küçük değer kaçtır?

 

A ) - 10 B ) -6 C ) 6 D ) 10

 

 

 

Çözüm :

| a | = 8 ise a = - 8 yada a = 8 olabilir.

| b | = 2 ise b = - 2 yada b = 2 olabilir.

a = - 8 ve b = 2 seçilirse ,

a - b en küçük

- 8 - ( + 2 ) = -8 - 2 = - 10

Cevap : A

     

10)

a , b , c pozitif tam sayılardır .

a . b = 30 ve b . c = 18 ise a +b + c nin

alabileceği en küçük değer kaçtır?

 

A ) 12 B ) 14 C ) 19 D ) 26

 

Çözüm :

a . b = 5 . 6 = 30 ve b . c = 6 . 3 = 18 olarak düşünülüp,

a = 5 , b = 6 ve c = 3 için

a + b + c = 5 + 6 + 3 = 14 olur.

Cevap : B

 

     

11)

[ ( -2 4 ) : ( -2 ) 3 ] - ( -1 ) 3

işleminin sonucu kaçtır?

A ) 0 B ) 1 C ) 2 D ) 3

 

Çözüm :

[ ( - 16 ) : ( - 8 ) ] - (-1) = 2 - ( - 1 ) = 2 + 1 = 3

Cevap: D

 

     

12)

( -1 ) 6 + ( -1 ) 3 - ( -8 ) 0 . ( -2 ) 2

işleminin sonucu kaçtır?

A ) -4 B ) 0 C ) 1 D ) 2

 

Çözüm :

( -1 ) 6 = 1 ,

( -1 ) 3 = -1

1 + ( - 1 ) - 1 . 4 = 0 - 4 = -4

 

TYT YGS LYS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva