Ebob Ekok Çözümlü Sorular 3 - bymutlu.com
8.Sınıf Matematik Ebob Ekok soruları ve çözümleri. Ebob Ekok problemleri çözümlü test .

1)

a ve b doğal sayılar olmak üzere ,

Ebob ( a , b ) = 6 ve a.b = 108

olduğuna göre a + b toplamı kaçtır?

 

A) 10 B) 12 C) 24 D) 36 E) 54

 

 

 

 

 

Çözüm :

Ebob(a,b).Ekok(a,b) = a. b

6.Ekok(a,b) =108

Ekok(a,b)=108/6

Ekok(a,b) = 18

En küçük Ortak katı 18 ve ,

En büyük ortak böleni 6 olan

iki sayı 18 ve 6 olur .

Bu durumda a+b = 18+6 = 24

Cevap : C

     

2)

Ekok ( a, b ) = 60 olduğuna göre ,

a + b toplamının en küçük değeri kaçtır?

 

A ) 16 B ) 17 C ) 19 D ) 23 E ) 32

 

 

 

 

 

Çözüm :

a + b toplamının en küçük olması için

aralarında asal olan ( a/b şeklinde sadeleşmeyen)

sayılar olmalıdır.

Bu durumda a.b = Ekok (a,b) olur.

Çarpımları 60 olup aralarında asal olan

doğal sayılar 5 ve 12 dir .

a+b=5+12 =17 olur.

Cevap : B

3)

a ve b aralarında asal doğal sayılar olmak

üzere , a + b = 8 olduğuna göre

kaç farklı a değeri vardır?

 

A ) 1 B ) 3 C ) 4 D ) 5 E ) 7

 

Çözüm :

Cevap : C

 

 

 

     

4)

Ahmet bilyelerini 8 er , 5 er ve 4 er

saydığında hep 3 bilyesi artıyor .

Buna göre en az kaç bilyesi vardır?

 

A ) 43 B ) 53 C ) 58 D ) 103 E ) 185

 

 

 

Çözüm :

Ahmet in bilyelerinde 3 tanesini ayıralım ,

Geriye kalan bilyeler

4 , 5 ve 8 in en küçük ortak katıdır.

Ekok ( 4 , 5 , 8 ) = 40 olur.

40 bilye den hep 3 artıyorsa , Ahmet in,

40 + 3 = 43 bilyesi vardır.

Cevap : A

     

5)

694 sayısına en küçük hangi doğal sayı

eklenirse , elde edilen sayı 16 , 30 ve 45 ile

tam bölünür?

A ) 2 B ) 6 C ) 16 D ) 26 E ) 36

 

 

Çözüm :

Ekok ( 16 , 30 , 45 ) = 720 oluyor.

Demekki 694 e 720 - 694 = 26 eklenirse ,

16 , 30 ve 45 in tam katı olup

bu sayılara tam olarak bölünür.

Cevap : D

     

6)

184 , 222 ve 260 sayıları, bir x sayısına

bölündüğünde sırasıyla 4,6 ve 8 kalanlarını

veriyor .Buna göre x sayısının alabileceği

en büyük değer kaçtır?

 

A ) 20 B ) 30 C ) 36 D ) 45 E ) 70

 

Çözüm :

Cevap : C

 

 

 

 

     

7)

Üç zil sırasıyla 2/7 , 3/5 ve 5/9 dakikada bir

çalmaktadır. Üç zil aynı anda çaldıktan

kaç dakika sonra tekrar birlikte çalarlar?

 

A ) 10 B ) 15 C ) 20 D ) 30 E ) 45

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Rasyonel (Kesirli ) sayılarda

ebob ekok bulma sorusu :

Ekok(2/7,3/5,5/9)=Ekok(2,3,5)/Ebob(7,5,9)

= 30 / 1 = 30 dakika

  Cevap : D

Rasyonel (Kesirli ) sayılarda,

ebob ekok bulma kuralı:

     

8)

Ekok u 84 olan üç doğal saynın

toplamları en az kaç olabilir ?

 

A) 12 B) 14 C) 17 D) 23 E) 67

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

84 sayısı asal çarpanlarına ayrılınca ,

84 = 2 . 2 . 3 . 7 = 2 2 .3 .7 olur

Bu eşitlikten , 2 ye 2 kez bölünen bir sayı ,

3 e 1 kez bölünen bir sayı ,

7 ile de 1 kez bölünen bir sayı olduğu anlaşılır.

Yani 3 tane sayıdan biri 4 , biri 3 ve diğeride 7 olarak

düşünülürse , toplamları en az,

4 + 3 + 7 = 14 olur.

Cevap B

     

9)

1/3 , 2/3 , 3 / 4 saatte bir hareket eden üç vapur ,

saat 10:00 da aynı anda hareket ettikten sonra ,

ilk kez saat kaçta tekrar aynı anda hareket ederler?

A) 14:00 B) 16:00 C) 18:00 D) 20:00 E) 22:00

 

 

Çözüm:

Rasyonel sayılarda ekok bulma sorusu ,

Ekok ( 1/3 , 2/3 , 3 /4 ) = Ekok (1,2,3) / Ebob (3,3,4)

= 6 / 1 = 6 saat

10:00 dan 6 saat sonrası 16:00

Cevap B

 
TYT YGS LYS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva