Ebob ekok çözümlü sorular - bymutlu.com
Ebob ekok soruları. Ebob ekok ile ilgili çözümlü sorular . ebob ekok problemleri .Doğal sayılarda En büyük ortak bölen ebob ve En küçük ortak kat bulma çalışmalarıdır.

Doğal sayıları asal çarpanlara ayırma, ebob ekok çözümlü sorular ygs lys kpss 9. sınıf matematik test sorularıdır.

1)

24 ve 36 sayılarının ebob ve ekok u kaçtır?

A) 2 ve 36 B) 6 ve 48 C) 12 ve 72
D) 8 ve 72 E) 12 ile 144  

 

 

Çözüm :

24 36 | 2 * ebob = 2.2.3 =12
12 18 | 2 * ekok = 2.2.2.3.3 = 72
6 9 | 2  
3 9 | 3 *  
1 3 | 3  
  1    

Ebob ( 24 , 36 ) = 12 ( * lı olanların çarpımı)

Ekok ( 24 , 36 ) = 72 ( Hepsinin çarpımı )

Cevap : C

     

2)

50 ve 80 sayılarının ebob ve ekok u kaçtır?

A) 5 ve 80 B) 10 ve 160 C) 10 ve 300
D) 10 ve 400 E) 20 ile 400  

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

50 80 | 2 * ebob = 2.5 =10  
25 40 | 2 ekok = 2.2.2.2.5.5 = 400  
25 20 | 2    
25 10 | 2    
25 5 | 5 *    
5 1 | 5    
1        

Ebob ( 50 , 80 ) = 10 ( * lı olanların çarpımı)

Ekok ( 50 , 80 ) = 400 ( Hepsinin çarpımı )

Cevap : D

     

3)

30 , 45 ve 60 sayılarının ebob ve ekok u kaçtır?

A) 15 ve 180 B) 15 ve 240 C) 30 ve 180
D) 20 ve 200 E) 5 ile 360  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

30 45 60 | 2 ebob = 3.5 =15  
15 45 30 | 2 ekok = 2.2.3.3.5 = 180  
15 45 15 | 3 *    
5 15 5 | 3    
5 5 5 | 5 *    
1 1 1      
           

Ebob ( 30, 45 , 60 ) = 15 ( * lı olanların çarpımı)

Ebob ( 30, 45 , 60 ) = 180 ( Hepsinin çarpımı )

Not : Bölme işlemi sırasıyla asal olan sayılar

( 2,3,5,7,11,,13, ...)

olacak şekilde yapılmalıdır.

Üç sayınında aynı anda bölündüğü zaman

ortak bölen sayıya * konuldu.

Cevap: A

     

4)

20 ve 36 metre uzunluktaki iki ayrı kumaş ,

eşit uzunlukta olacak şekilde

en uzun kaç metrelik parçalara ayrılır?

A) 2 B) 4 C) 5
D) 6 E) 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Kumaşlar 2 şer metre uzunlukta kesilirse,

eşit olarak parçalanırlar.

Ancak burada sorulan , en uzun parça

kaç metre olmalıdır? Bunun için 20 ve 36 nın

bölünebildiği en büyük sayı bulunmalıdır.

Ebob alınır.

20 36 | 2 * ebob = 2.2 = 4
10 18 | 2 *  
5 9 | 3  
5 3 | 3  
5 1 | 5  
1      

O halde kumaşlar en fazla 4 metre olarak kesilebilir.

Cevap: B

     

5)

Kenar uzunlukları 60 metre ve 80 metre olan,

dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kenarlarına,

eşit aralıklarla ağaç dikilecektir.

Buna göre en az kaç ağaç dikilir?

A) 14 B) 20 C) 22
D) 24 E) 28  

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Ağaçlar 1 er metre yada 2 şer metre aralıklarla dikilebilir.

Fakat bu şekilde çok ağaç gerekir. Oysa soruda

en az kaç ağaç lazım deniliyor .

Ağaç sayısının en az olması için aralıkların en fazla olması

lazımdır. O zaman 60 ve 80 in bölünebildiği

en büyük sayı iki ağaç arasındaki aralık olacaktır.

Ebob alınır.

60 80 | 2 * ebob = 2.2 .5= 20
30 40 | 2 *  
15 20 | 2  
15 10 | 2  
15 5 | 3  
5 5 | 5 *  
1 1    

Ağaç sayısı = Bahçenin çevresi / iki ağaç arası uzunluk

Ağaç sayısı = 2 . ( 60 + 80 ) / 20

Ağaç sayısı = 280 / 20

Ağaç sayısı = 14 tane ağaç

Cevap: A

     

6 )

İçinde 48 kg un , 72 kg şeker ve

90 kg tuz olan çuvallar,

birbirine karıştırılmadan eşit hacimli torbalara

konulacaktır. En az kaç torba gereklidir?

A) 3 B) 6 C) 8
D) 15 E) 35  
 

Çözüm :

Ebob ( 48 , 72 , 90 ) = 6 olup , bir torba en çok 6 kg olur.

un için 48 / 6 = 8 torba

şeker için 72 / 6 = 12 torba

tuz için 90 / 6 = 15 torba gerekir ,

toplam 8 + 12 + 15 = 35 torba gerekir.

Cevap: E

     

7 )

Kenar uzunlukları 280 cm ve 300 cm olan,

dikdörtgen şeklindeki bir odanın zemini,

kare şeklindeki fayanslar ile döşenecektir .

En az kaç fayans gereklidir?

A) 20 B) 160 C) 210
D) 240 E) 300  
 

Çözüm :

Ebob ( 280 , 300 ) = 20 olup , Fayansın bir kenarı 20 cm

Fayans sayısı = Bütün alan / Fayansın alanı

Fayans sayısı = 280 . 300 / 20 . 20

Fayans sayısı = 28 . 30 / 2 .2

Fayans sayısı = 210 tane fayans gerekir.

Cevap: C

     

8 )

 Kenar uzunlukları 10 cm ve 18 cm olan,

dikdörtgen şeklindeki fayanslar, kare şeklinde

bir zemin oluşacak şekilde döşenecektir.

En az kaç fayans gereklidir?

A) 12 B) 15 C) 30
D) 45 E) 90  

 

 

 

 

Çözüm :

Karenin bir kenar uzunluğu

10 ve 18 in ekok u ( en küçük ortak katı ) olmalıdır.

Ekok ( 10 , 18 ) = 90 cm olup ,

karenin bir kenarı 90 cm olur.

Fayans sayısı = Karenin alanı / Fayansın alanı

Fayans sayısı = 90 . 90 / 10 . 18 = 9 . 5 = 45 tane yada,

Fayans sayısı = 8100 / 180

Fayans sayısı = 45 tane fayans gerekir.

Cevap: D

     

9 )

Sırasıyla 20 şer , 30 ar ve 40 ar dakika arayla

çalan üç ayrı zil , aynı anda çaldıktan kaç dakika

sonra yine birlikte çalarlar?

A) 60 B) 80 C) 120
D) 150 E) 240  

 

 

 

Çözüm :

20 , 30 ve 40 sayılarının birleştiği

en küçük ortak kat bulunur.

Ekok ( 20 , 30 , 40 ) = 120 ise

Bu üç zil birdaha ilk kez 120 dakika sonra

birlikte çalacaktır.

Bu durum her 120 dakikada bir tekrarlanır.

Cevap: C

     

10)

1 den 300 e kadar, 3 ve 5 ile bölünebilen,

kaç tane doğal sayı vardır?

A) 15 B) 19 C) 20
D) 60 E) 100  

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Ekok ( 3 , 5 ) = 15 olup ,

15 ve 15 in katları 3 ve 5 e tam bölünür.

1 den 300 e kadar 15 e bölünen sayıların sayısı,

Terim sayısı = [( Son terim - İlk terim ) / Ortak fark ] + 1

Terim sayısı = [( 300 - 15 ) / 15 ] + 1

Terim sayısı = 19 + 1

Terim sayısı = 20 tane doğal sayı vardır.

Cevap: C

     

11)

Boyutları 3,4,5 birim olan,

dikdörtgenler prizması biçiminde

en az kaç tane tuğla ile küp yapılır?

A) 60 B) 2400 C) 3000
D) 3600 E) 5500  

 

 

 

 

Çözüm :

Ekok ( 3 , 4 , 5 ) = 60 olup ,

Küpün bir kenar uzunluğu 60 birim olacaktır .

Tuğla sayısı = Küpün hacmi / Bir tuğlanın hacmi

Tuğla sayısı = 60.60.60 / 3.4.5 = 20.15.12 = 3600 tane yada,

sadeleştirmeden,

Tuğla sayısı = 216000 / 60

Tuğla sayısı = 3600 tane tuğla.

Cevap: D

     

12 )

a , b , c ∈ N olmak üzere ,

x = 4 a + 2 = 5 b + 3 = 7 c + 5

olduğuna göre en küçük x tam sayısı kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Eşitliklerin hepsine 2 eklersek , eşitlikler

4 ün , 5 in ve 7 nin katı olacak şekilde paranteze alınabiliyor.

x + 2 = 4a +2 +2 = 5b + 3+2 = 7c + 5 + 2

x + 2 = 4a + 4 = 5b + 5 = 7c + 7

x + 2 = 4 (a+1) =5 ( b +1 ) = 7 ( c + 1 )

Demek ki x+2 sayısı , 4 ün , 5 in ve 7 nin ortak katı imiş.

Ekok ( 4 , 5 , 7 ) = 140 olur.

x + 2 = 140

x = 140 - 2 = 138 olur en az.

     

13)

Birbirinden farklı a,b,c doğal sayılarının ortak katlarının en küçüğü , 36 dır.

Buna göre a+b+c toplamı en çok kaçtır?

 

 

 

 

Çözüm :

Ekok ( a , b , c ) = 36 ise

36 = 1. 36 = 2 . 18 = 3 . 12 olarak sırasıyla

1 in , 2 nin , 3 ün katı olarak yazıldı .

Bu durumda a = 36 , b = 18 ve c = 12 sayıları seçelim.

ekokları 36 olup , a + b + c toplamı en çok

36 + 18 + 12 = 66 olur.

     

14)

A = 2 2 . 3 4 . 5 3

B = 2 3 . 3 2 . 5     ise ;

EBOB ( A , B ) = ? , EKOK ( A , B ) =?

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Üslü olarak verilen sayıların ebob u , her ikisin dede var olan (ortak olan ) asal sayıların üslerinin en az olanlarının çarpımına eşittir.

Ebob ( A,B ) = 2 2 . 3 2 . 5 =

Ebob ( A,B ) = 4 . 9 . 5 = 180

Üslü olarak verilen sayıların ekok u , her ikisin dede var olan

( ortak olan ve olmayanlar da ) asal sayıların üslerinin en büyük olanlarının çarpımına eşittir.

Ekok ( A,B ) = 2 3 . 3 4 . 5 3 =

Ekok ( A,B ) = 8 . 81 . 125 = 81000

     

15)

EBOB ( 18 , A ) = 2

EKOK ( 18 , A ) = 90 ise ,

A doğal sayısı kaçtır ?

 

 

 

 

 

Çözüm :

Her hangi iki doğal sayısının ebobu ve ekoku nun çarpımı ,

bu iki sayının da çarpımına eşittir.

Ebob ( a, b ) . Ekok ( a , b ) = a . b

18 . A = 2 . 90

18 A = 180

A = 180 / 18

A = 10 olur.

     

16)

Aralarında asal olan iki sayının Ekok u ile Ebob unun farkı 128 ise toplamları kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

İki sayının aralarında asal olması demek ,

bu sayıların ortak bölünebildiği en büyük sayı 1 olur.

Yada bu sayıları kesir olarak a / b şeklinde yazdığımızda, sadeleşmeyen bir kesir olur.

Aralarında asal olan iki sayının ekoku ise bu sayıların çarpımına eşit olur .

Buna göre ; Aralarında asal olan iki sayı a ve b olsun.

Ekok ( a, b ) - Ebob ( a , b ) = 128

a . b - 1 = 128 ise a . b = 128 + 1 = 129 olur .

129 asal çarpanlarına ayrılınca ,

129 = 3 . 43

olarak yazılır . O halde toplamlarıda,

3 + 43 = 46 olur .

     

17)

Boyutları 24 cm , 36 cm ve 60 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahtadan bir cisim , kesilerek eş küplere ayrılmak isteniyor.

Hiç tahta artmayacak şekilde en az kaç küp oluşur.

 

 

 

 

Çözüm :

Küpün bir kenar uzunluğu , tahtanın kenar uzunluklarının bölünebileceği en büyük sayı olmalıdır.

EBOB ( 24 , 36 , 60 ) = 12

Küp sayısı = Prizmanın hacmi / Küpün hacmi

Küp Sayısı = 24 . 36 . 60 / 12 . 12 . 12

Küp Sayısı = 2 . 3 . 5

Küp Sayısı = 30 tane küp elde edilir.

     

18)

6 ya bölündüğünde 3 , 7 ye bölündüğünde 4 , 8 e bölündüğünde 5 kalanını veren en küçük doğal sayı kaçtır ?

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Aranan sayı A olsun .

A = 6 a + 3 = 7 b + 4 = 8 c + 5

Şeklinde yazılabilir. Eşitliklere 3 eklenirse ,

A + 3 = 6 a + 3 + 3 = 7 b + 4 + 3 = 8 c + 5 + 3

A + 3 = 6 ( a + 1 ) = 7 ( b + 1 ) = 8 ( c + 1 )

A + 3 sayısı 6 nın , 7 nin ve 8 in ortak katı olur .

EKOK ( 6, 7 , 8 ) = 168

A + 3 = 168 ise A = 165 olur.

     
PDF indirmek için tıklayın

Ebob Ekok Çözümlü sorular pdf indir download tıklayın.

Devamı ...Ebob Ekok Çözümlü Sorular 2

Devamı ..
Ebob Ekok Çözümlü Sorular 1 Ebob Ekok Çözümlü Sorular 2 Ebob Ekok Çözümlü Sorular 3 8.Sınıf Ebob Ekok Çözümlü Sorular
8.Sınıf Ebob Ekok Çözümlü Sorular 2 Ebob Ekok Alıştırma Çözümlü Sorular    
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva