Yaş Problemleri Çözümlü Sorular 3 - bymutlu.com
Matematik 9. sınıf yaş problemleri ile ilgili çözülü test soruları ve çözümleri açıklamalı olarak anlatılmaktadır.

1)

Gökhan ile Mete 'nin bugünkü yaşları

toplamı 24 ise 5 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır?

A) 12 B) 14 C) 16
D) 18 E) 19  
 

Çözüm:

Gökhan bu günkü yaşı : x

Mete bu günkü yaşı : 24 - x olur.

5 yıl önce Gökhan ın yaşı : x - 5

5 yıl önce Mete nin yaşı : 24 - x - 5 olur.

5 yıl önceki yaşlar toplamı

x - 5 + 24 - x - 5 = 24 -10 = 14 olur. ( x ler sıfırlandı.)

Cevap : E

     

2 )

Kübra nın 4 yıl önceki yaşı ile

Merve nin 2 yıl sonraki yaşları eşit

oluyor . Merve şimdi 19 yaşında

olduğuna göre

Kübra 'nın şimdiki yaşı kaçtır?

 

A) 15 B) 17 C) 21
D) 23 E) 25  

 

 

 

 

Çözüm:

Kübra nın şimdiki yaşı x olsun.

4 yıl önceki x - 4 olur.

Merve nin şimdiki yaşı y olsun.

2 yıl sonraki yaşı y + 2 olur.

Bunlar birbirine eşit iseler,

x - 4 = y + 2 olup buradan x = y + 2 + 4

x = y + 6 olur.

Merve'nin şimdiki yaşı y = 19 ise,

x = y + 6

x = 19 + 6 = 25 olur.

Cevap : E

     

3 )

Burak 2004 yılında 13 yaşında olduğuna göre

2025 yılında kaç yaşında olur?

A) 23 B) 24 C) 32
D) 34 E) 44  

 

 

Çözüm:

2025 - 2013 = 12 yıl var.

Burak 12 yıl sonra 12 yaş büyüyecek se

13 + 12 = 25 yaşında olur.

Cevap : D

     

4 )

2015 yılında yaşları toplamı x olan

üç kardeşin 2023 yılında yaşları toplamı kaç olur?

 

A) x + 8 B) x + 24 C) 3x + 8
D) 3x + 24 E) x + 32  
 

Çözüm:

2023 - 2015 = 8 sonra yaşlar toplamı

her bir kardeş için 8 yıl artacaktır.

Toplam

x + 8 + 8 + 8 = x + 24 olur.

Cevap : B

     

5)

Demet ile Buket in yaşları toplamı 24 tür.

Demet Buket in yaşına gelince

yaşları toplamı 32 olacağına göre

Demet in şimdiki yaşı kaçtır?

A) 6 B) 8 C) 9
D) 10 E) 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

Demet in yaşı x , Buket' in yaşı 24 - x olur.

Demet daha küçük ,

Yaş farkı kadar 24 - x - x = 24 - 2x yıl geçer.

Demet 24 - x yaşında olunca Buketin yaşı

yaş farkı kadar yani 24 - x yıl artacaksa Buket in yaşı ,

24 - x + 24 -2x = 48 - 3x olur.

Yaşlar toplamını 32 ye eşitleriz.

24 - x + 48 - 3x = 32

72 - 4x = 32

72 - 32 = 4x

40 = 4 x ise her iki taraf 4 e bölünür,

x = 10 olur.

Demet in şimdiki yaşı 10 dur.

Cevap : D

     

6)

Hakan ile Serkan ın yaşları toplamı 38 dir.

Hakan Serkan' ın yaşındayken

yaşları toplamı 26 olduğuna göre

Hakan şimdi kaç yaşındadır?

A) 18 B) 22 C) 24
D) 26 E) 28  

 

 

Çözüm:

Hakan ın yaşı x olsun.

Serkan ın yaşı 38 - x olur.

38 - x + [ 38 - x - [ x - ( 38 - x ) ] = 26

38 - x + [ 76 - 3x ] = 26

114 - 4x = 26

x = 22

Cevap : B

     

 

Devamı ..
Yaş problemleri Çözümlü Sorular 1 Yaş problemleri Çözümlü Sorular  2 Yaş problemleri Çözümlü Sorular 3  
Yaş problemleri Çözümlü Sorular 4      
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva