Yaş Problemleri Çözümlü Sorular 4 - bymutlu.com
Matematik 9. sınıf yaş problemleri ile ilgili çözülü test soruları ve çözümleri açıklamalı olarak anlatılmaktadır.

1)

Mehmet in yaşı Burak'ın yaşının 2 katıdır.

Mehmet ile Burak 'ın yaşları toplamı

27 olduğuna göre , Mehmet kaç yaşındadır?

A) 6 B) 9 C) 12
D) 18 E) 21  

 

Çözüm:

Burak ın yaşı x olsun.

Mehmet in yaşı iki katı ise 2x olur.

Her ikisinin yaşlarını toplayıp 27 ye eşitleriz.

2x + x = 27

3x = 27

x = 27 / 3

x = 9

Burak 9 yaşında ise Mehmet 2.9 = 18 yaşındadır.

Cevap : B

     

2 )

Aylin, Esra'dan 5 yaş küçüktür. Aylin ile Esra'nın

yaşları toplamı 29 olduğuna göre,

Aylin kaç yaşındadır?

 

A) 12 B) 14 C) 15
D) 16 E) 17  

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

Aylin in yaşını sorduğuna göre

Aylin in yaşına x diyelim.

Aylin Esra dan 5 yaş küçük ise

Esra Aylin den 5 fazladır.

Esra nın yaşı x + 5 olur.

Toplamları 29 ise Aylin + Esra = 29

x + ( x + 5 ) = 29 olur.

2x = 29 - 5

x = 24 / 2

x = 12

Cevap : A

     

3 )

Sedat'ın yaşının Arif'in yaşına oranı 5/3 tür.

4 yıl sonra yaşları farkı 6 olacağına göre,

Sedat ile Arif'in şimdiki yaşları toplamı kaçtır?

A) 8 B) 16 C) 18
D) 24 E) 32  

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

Sedat ın yaşı 5k , Arif in yaşı 3k olsun.

Yaş farkı değişmez.

4 yıl sonra 6 yaş fark varsa şimdide 6 yaş fark vardır.

5k - 3k = 6

2k = 6

k = 6 / 2

k = 3

Sedat 5. 3 = 15 , Arif 3k= 3. 3 = 9

Sedat + Arif = 15 + 9 = 24 olur.

Cevap : D

     

4 )

Tülin'in yaşı , Zeynep'in yaşının 4/3 ü kadardır.

Tülin Zeynep 'in yaşındayken yaşları toplamı 30

olduğuna göre , Zeynep şimdi kaç yaşındadır?

 

A) 18 B) 20 C) 24
D) 30 E) 36  

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

Zeynep in yaşı x olsa Tülin = x . 4 / 3 = 4x/3 olur.

Yaş farkı = Tülin - Zeynep = (4x /3) - x = x / 3 yıl olur.

x / 3 yıl önce Tülin x yaşında ( Zeynep in şimdiki yaşı)

x / 3 yıl önce Zeynep x - x / 3 = 2x / 3 yaşında olur.

Yaşları toplamı 30 ise denklem,

x + 2x / 3 = 30

5x / 3 = 30

5x = 90

x = 90 / 5 ise x = 18 olur.

2. yol : Tülin 4k , Zeynep = 3k olur.

Yaş farkı = 4k -3k = k yıl önce

Tülin 3k , Zeynep 2k olur.

3k + 2k = 30 ise k= 6 ve Zeynep şimdi 3k= 3.6=18

Cevap : A

     

5)

Hakan 'ın yaşı Melih 'in yaşının 2/3 ü kadardır.

Hakan Melih 'in yaşına geldiğinde

yaşları toplamı 42 olacağına göre,

Hakan 'ın şimdiki yaşı kaçtır?

A) 6 B) 8 C) 12
D) 18 E) 24  

 

 

 

Çözüm:

Hakan = 2k , Melih = 3k diyelim.

Arada k yıl fark var,

k yıl sonra Hakan =2k+k= 3k , Melih =3k+k= 4k olur.

Hakan + Melih = 42

3k + 4k = 42

k=6

Hakan şimdi 2k= 2. 6 = 12 yaşındadır.

Cevap : C

     

6)

Ebru , Sena 'nın yaşındayken , Sena şimdiki

yaşının 3/5 i yaşındadır.

Ebru 'nun şimdiki yaşı 42 olduğuna göre,

Sena 'nın şimdiki yaşı kaçtır?

A) 24 B) 30 C) 32
D) 36 E) 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

Ebru 42, Sena x olsun.

Ebru daha büyük ve yaş farkı 42 -x yıl.

Ebru Sena nın yaşındayken 42 -x yıl önce x yaşında olur.

Sena 42 - x yıl önce: x - ( 42 -x ) = x . 3 / 5 oluyormuş.

Bu eşitliğin çözümü yapılır.

x - 42 + x = 3x / 5

2x - 42 = 3x / 5 ( içler dışlar çarpımı)

5 .( 2x - 42 ) = 3x

10 x - 210 = 3x

10x- 3x = 210

7x = 210

x = 210 / 7

x = 30

Sena nın yaşı x idi , oda 30 olur.

Cevap : B

     

7)

Ahmet 32 yaşındadır. Ahmet , Yavuz 'un yaşına

geldiğinde , Yavuz 'un yaşı şimdiki yaşının 6 / 5 i

kadar olacağına göre,

Yavuz şimdi kaç yaşındadır?

 

A) 40 B) 42 C) 48
D) 50 E) 52  

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

Yavuz un yaşı x olsa , x - 32 yıl sonra ,

Yavuz un yaşı x + x - 32 olup oda,

Yavuz un şimdiki yaşı x in 6 /5 ile çarpımına eşitmiş.

x + x - 32 = x . 6 / 5

2x -32 = 6x / 5

10 x - 160 = 6x

10x - 6x = 160

4x = 160

x = 160 / 4

x = 40

Yavuz un yaşına x demiştik. x = 40

Cevap : A

     

8)

Üç kardeşin şimdiki yaşları toplamı 32 dir.

5 yıl sonra bu üç kardeşin

yaşları toplamı kaç olur?

 

A) 37 B) 41 C) 42
D) 47 E) 50  
 

Çözüm:

Her bir kardeşin yaşı 5 yaş artacağından,

yaşlar toplamıda 3 .5 = 15 yaş artar.

32 + 15 = 47

Cevap : D

     

 

Devamı ..
Yaş problemleri Çözümlü Sorular 1 Yaş problemleri Çözümlü Sorular  2 Yaş problemleri Çözümlü Sorular 3  
Yaş problemleri Çözümlü Sorular 4      
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva