Üçgende açı kenar bağıntıları çözümlü sorular
Futbol Turnuva
Üçgende açı kenar bağıntıları ile ilgili çözümlü sorular . ygs, lys,kpss 9.sınıf matematik üçgenin açıları ve kenarları arasındaki ilişki.

ÜÇGENDE AÇI KENAR BAĞINTILARI

Bir üçgende küçük açının karşında en küçük, en kısa kenar, en büyük açının karşısında en büyük, en uzun kenar bulunur.

 

Üçgende Açı Kenar soruları    

1)

trigonometri

Şekilde ABC üçgeninde en büyük açı

ABC ise , verilenlere göre x in ,

tam sayı değeri kaç br dir?

A) 11   B ) 10    C ) 9

D ) 8      E) 7

 

Çözüm :

10 - 2 < x < 10 + 2

8 < x < 12 olur.

x bu üçgende en uzun kenar olur.

x in yerine 10 dan büyük olan tam sayı 11 gelebilir.

Cevap : A

 

     

2)

trigonometri

Şekildeki üçgende |AB| = 10 br ise,

verilenlere göre ABC üçgeninin

çevresinin alabileceği en büyük

tamsayı değeri kaç birimdir?

A) 15   B ) 19    C ) 24

D ) 25      E) 26

 

 

 

Çözüm :

|BD| = 6 olur .

6 - 3 < | BC | < 6 + 3 olup

3 < | BC | < 9 ise | BC | en çok 8,9 gibi bir sayı alalım.

Ayrıca ,

4 - 3 < | AC | < 4 + 3

1 < | AC | < 7 ise | AC | en çok 6 , 9 gibi bir sayı alalım.

Çevre = 10 + 8,9 + 6,9 = 25 ,8 oluyorsa

Çevre tam sayı olarak en çok 25 birim olur.

Cevap : D

     

3)

trigonometri

Şekildeki üçgende verilenlere göre ,

x in alabileceği tam sayı değerleri

toplamı kaçtır?

A) 11   B ) 15    C ) 17

D ) 21     E) 26

 

Çözüm :

Cevap : D

     

 

YGS LYS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın.. 

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini

hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir , geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş 

bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.