Üçgenler Konu Anlatımı - bymutlu.com
Matematik 9.sınıf üçgenler , üçgenin temel ve yardımcı elemanları , üçgen çeşitleri ,

Açılarına göre üçgenler , kenarlarına göre üçgenler konu anlatımı sayfasıdır.

 ÜÇGENİN TANIMI VE ÜÇGENİN TEMEL ELEMANLARI

A, B ve C doğrusal olmayan herhangi farklı üç nokta olmak üzere , [AB] , [BC] ve [CA] doğru parçalarının

birleşim kümesine üçgen denir. Köşeleri A, B, C noktaları olan üçgen Üçgende kenarortay şeklinde gösterilir.

Üçgende kenarortay

A , B ve C üçgenin köşeleri ,

|AB | = a , |BC | = b , |CA | = c uzunluklarına

üçgenin kenarları denir.

Üçgende kenarortay= [ AB ] U [ BC ] U [ CA ] olarak ta ifade edilebilir.

Üçgende kenarortay

BAC , ABC , ACB açıları üçgenin iç açıları ,

DAC , ABE , BCF açıları üçgenin dış açıları dır.

[AB] , [BC] , [CA] kenarları na ve A , B , C açılarına

üçgenin temel elemanları denir.

Üçgenin üç kenar uzunluğunun toplamına üçgenin çevresi denir.

Ç= a + b + c dir.

ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI

Kenarortay :

Bir üçgenin bir köşesinde karşısındaki kenarın orta noktasını birleştiren doğru parçasına,

o kenara ait kenarortay denir.

Üçgende kenarortay

ABC üçgeninin a,b,c  kenarlarına ait

kenarortay uzunlukları sırasıyla

| AD| = V a , | BE| =V b , | CF | =V c ile gösterilir.

Kenarortayların kesim noktası G , üçgenin ağırlık merkezidir.

Açıortay :

Bir üçgenin bir köşesindeki iç açıortayın, karşı kenarı kestiği noktasına kadar olan doğru parçasına,

o köşeye ait iç açıortayı denir.

Üçgende Açıortay

ABC üçgeninin a,b,c  kenarlarına ait

açıortay uzunlukları sırasıyla

|AN| = n A , |BE| = n B , |CF| = n C ile gösterilir.

Üçgenin iç açıortayların kesim noktası O noktası ,

üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir.

Üçgenin iki dış açıortayının ve

diğer köşedeki iç açıortayın kesim noktası,

üçgenin dış teğet çemberinin merkezi olur.

Üçgende üç kenar için , toplam üç tane dışteğet çemberi vardır.

Yükseklik :

Herhangi bir üçgende bir köşeden karşı kenara çizilen dik doğru parçasına,

üçgenin bu kenarına ait yüksekliği denir.

Üçgende yükseklik

ABC üçgeninin a,b,c  kenarlarına ait

yüksekliklerinin uzunlukları sırasıyla

|AD| = ha , |BE| = hb , |CF| = hc ile gösterilir.

Üçgenin yüksekliklerinin kesim noktası H noktası ,

üçgenin diklik merkezi denir.

 

Ayrıca herhangi bir üçgenin kenarlarının orta noktalarından, çizilen dikmelerin kesim noktası ,

o üçgenin çevrel çemberinin merkezidir.

   
TYT YGS LYS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva