Üçgende Benzerlik Çözümlü Sorular 3 - bymutlu.com
Matematik 9. sınıf üçgenlerde benzerlik ile ilgili test soruları ve çözümleri açıklamalı olarak anlatılmaktadır.

Geometri Üçgende Açı açı açı , kenar açı kenar , tales teoremi sorularının çözümleri konu anlatımları içermektedir.

1)

Üçgende Benzerlik Çözümlü Soruları

Şekildeki üçgenlerde verilenlere göre,

x + y kaçtır ?

A) 20 B) 24 C) 25 D) 28 E) 32

 

 

 

 

Çözüm:

Soruda da verildiği gibi ABC üçgeni benzer DEF üçgeni ise

sırasıyla A açısı D açısına , B açısı E açısına ve

C açısıda F açısına eşit olur.

İki üçgen benzer olunca eşit açıların karşısındaki

kenar uzunlukları aynı orana sahip olur.

Buna göre ;

Eşit açıların karşısındaki kenar uzunluklarını

sırasıyla oranlayıp bu eşitlikten x ve y değerleri bulunur.

A açısının karşısı D açısının karşısına oranlanır 5/10,

B açısının karşısı E açısının karşısına oranlanır 6 / x

C nin karşısı F nin karşısına oranlanı 8 / y olur.

5 / 10 = 6 / x = 8 / y ise

içler dışlar çarpımı yapılır,

5 x = 60 , x = 12 olur.

5y =80 ise y = 16 olur.

x + y = 12 + 16 = 28

Cevap : E

     

2)

Üçgende Benzerlik Çözümlü Soruları

Şekildeki üçgende verilenlere göre ,

| BD | = x uzunluğu kaçtır?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

Şekilde iki tane üçgen vardır .

Bu üçgenlerde A ve E açıları eşit ve B açısıda ortak açıdır.

Diğer D ve C iç açılarıda eşit olmak zorundadır.

BED benzerdir BAC olur. ( Sırayla açılar eşit)

5
= x
10 3 + 9

eşitliğinde içler dışlar çarpımından ,

10 x = 5 . 12

10 x = 60

x = 60 / 10

x = 6 olur.

Cevap : D

     

3)

Üçgende Benzerlik Çözümlü Soruları

Şekildeki üçgende verilenlere göre ,

| AE | = x uzunluğu kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 6

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

BDE benzer BCA olur .

Eşit açıların karşısındaki kenar uzunlukları oranlanırsa,

D açısının karşısı A nın karşısına,

E nin karşısı C nin karşısına oranlanır.

3
= 2
2 + 10 3 + x

9 + 3 x = 2 . 12

3x + 9 = 24

3x = 24 -9

3 x = 15

x = 15 / 3

x = 5

Cevap : D

     

4)

Üçgende Benzerlik Çözümlü Soruları

Şekildeki üçgende verilenlere göre ,

| EC | = x uzunluğu kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

 

 

 

 

Çözüm:

Yine Üçgende Açı Açı Açı benzerliği vardır.

Eşit açıların karşısındaki kenarlar oranlanır.

x
= 2
9 + 3 6

6 x = 2 . 12

6 x = 24

x = 4

Cevap : A

     

5)

Üçgende Benzerlik Çözümlü Soruları

Şekildeki üçgende verilenlere göre ,

| CD | = x uzunluğu kaçtır?

A) 8 B) 12 C) 15 D) 18 E) 27

 

 

 

 

 

Çözüm:

C açısı ters açıdan eşittir.

İki iç açılar aynı olunca diğer iç açılarda eşit olur.

Yine Üçgenlerde Açı Açı Açı benzerliği vardır.

Eşit açıların karşısındaki kenarlar oranlanır.

3
= 2
12 x

3 x = 2 . 12

3 x = 24

x = 24 / 3

x= 8

Cevap : A

     

6)

Üçgende Benzerlik Çözümlü Soruları

Şekildeki üçgende verilenlere göre ,

x uzunluğu kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

 

 

 

 

 

Çözüm:

C açısı ters açıdan eşittir.

İki iç açılar aynı olunca diğer iç açılarda eşit olur.

Yine Üçgenlerde Açı Açı Açı benzerliği vardır.

Eşit açıların karşısındaki kenarlar oranlanır.

5
= x
15 x + 8

15 x = 5x + 40

15 x - 5x = 40

10 x = 40

x= 40 / 10

x = 4

Cevap : C

     
Devamı ..
Üçgende Benzerlik Çözümlü Sorular 1 Üçgende Benzerlik Çözümlü Sorular  2 Üçgende Benzerlik Çözümlü Sorular 3 Üçgende Benzerlik Çözümlü Sorular 4 
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva