Bölme Bölünebilme kuralları çözümlü sorular - bymutlu.com
Bölünebilme kuralları çözümlü sorular , Bölme ile ilgili çözümlü sorular ygs lys kpss bölünebilme kuralları sorular.

1)

  Bir bölme işleminde bölen 5 , bölüm 6

ve kalan 2 olduğuna göre bölünen kaçtır?

A) 18 B) 22 C) 28
D) 32 E) 47  

 

 

 

Çözüm:

Bölünen = Bölen x Bölüm + Kalan

Bölünen = 5 . 6 + 2

Bölünen = 30 + 2

Bölünen = 32

Cevap: D

     

2)

 Toplamları 58 olan iki sayıdan büyüğü

küçüğüne bölündüğünde bölüm 2, kalan 4

olduğuna göre küçük sayı kaçtır?

A) 16 B) 18 C) 24
D) 26 E) 40  

 

 

Çözüm:

Küçük sayı : x olsun , Büyük sayı : ( 58 - x ) olur.

Bölünen = Bölen x Bölüm + Kalan

58 - x = x . 2 + 4

58 - 4= 2x + x

54 = 3x

x = 54 / 3

x = 18

O halde küçük sayı 18 , Büyük sayı ( 58 - 18) = 40 olur.

Cevap: B

     

3)

 

olduğuna göre A kaçtır ?

A) 20 B) 41 C) 57
D) 60 E) 63  
 

Çözüm: Verilen bölme işlemine göre ;

A = 5 . 12 + 3

A = 60 + 3

A = 63

Cevap: E

 

     

4) A ve n pozitif tam sayılar,

 

olduğuna göre, A sayısının

alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 13 B) 17 C) 29
D) 49 E) 53  

 

 

 

Çözüm: Verilen bölme işlemine göre ;

A = n . 4 + 9

A = 4 n + 9

Bölmede kalan her zaman bölen sayıdan

küçük olur .Buna göre,

A sayısıın en az olması için n > 9 ise

n sayısı 10 seçilir ise,

A = 4 . 10 + 9

A = 49

Cevap: C

     

5) M ve k pozitif tam sayılar,

 

olduğuna göre, M sayısının alabileceği

en büyük değer kaçtır?

A) 13 B) 39 C) 40
D) 47 E) 49  

 

 

Çözüm: Verilen bölme işlemine göre ;

M = 8 . 5 + k

M = 40 + k

Bölmede kalan her zaman bölen sayıdan

küçük olur.Buna göre,

M sayısıın en büyük olması için k < 8 ise

k sayısı en çok 7 seçilebilir,

M = 40 + 7

A = 47

Cevap : D

     

6)

36a4b sayısı 5 ile bölümünden kalan 3 ise

a+b nin değeri ençok kaç olur?

 

Çözüm :

5 e bölümünden kalan 3 ise b=3 yada b=8 olabilir.

b=8 alınır. a=9 için a+b en çok 8+9 =17 olur.

     

7)

7256 sayısının 3 e bölümünden kalan kaçtır?

 

 

 

Çözüm:

Rakamlar toplamı
7+2+5+6=20 olup 20nin 3 e bölümünden kalan 2 dir.

20 sayısı 3 ün 6 katının 2 fazlasıdır.

O halde verilen sayının 3 e bölümünden kalan da 2 olur.

     

8)

Bölme bölünebilme test soruları

 

 

 

Çözüm:

Bölme işlemi kuralına göre,

x = 3 y + 5 ve y = 4 z + 2 olarak yazılır.

ikinci eşitlikte y nin z cinsinden eşiti,

birinci eşitlikte y nin yerine yazılır.

x = 3 . ( 4z + 2 ) + 5

x = 12z + 6 + 5

x = 12 z + 11 olur.

Cevap : D

     

Bölünebilme Kuralları :


2 ile bölünebilme kuralı:
Son rakamı çift olan sayılar 2 ile tam bölünür.

Yani sonu 0,2,4,6,8 olan sayılar 2 ile tam bölünür.


Örnek :

18 , 36 , 74 , 102,  220 sayılarının 2 ile bölümünden kalan 0 dır.


3 ile bölünebilme kuralı:


Rakamlarının toplamı 3 ve 3 ün katı olan sayılar 3 e tam bölünür.


21 , 45, 102 , 111 , 1002, 746 , 2016  sayıları
3 ile kalansız bölünür.


Bir sayının 3 e bölümünden kalan 0 yada 1 ya da 2 olabilir.


Örnek :
 37528   sayısı 3 ile bölünürmü?


Çözüm :


3+7+5+2+8=25  olup

 
Rakamlar toplamı 3 ün katı değildir.
Bu yüzden 37528 sayısı 3 e bölünemez.


Örnek:
41598  sayısı 3 ile bölünürmü ?


Çözüm :
Rakamlar toplamı 
4+1+5+9+8=27   olup , 27 sayısı 3 ün katı olduğundan,

41598 sayısı 3 e tam bölünür.

4 ile bölünebilme kuralı :


Son iki basamağı 4 ün katı olan sayılar 4 ile tam bölünür.
Ayrıca son iki rakamı 00 olan sayılardan 4 ile tam bölünür

Örnek :

124 , 260, 3316 , 1020 , 100 , 104 ,......


5 ile bölünebilme kuralı :


Birler basamağı sıfır veya 5 olan sayılar 5 e tam bölünür.

30  , 45 , 105 , 85 , 100010  


6 'ya bölünebilme kuralı :

 

2 ye ve 3 e tam bölünen sayılar aynı zamanda 6 ya da tam bölünür

Diğer bir deyişle 3 e tam bölünen çift sayılar 6 ya da tam bölünür.

Örnek :

24 , 102 ,  84 , 222 , 18004   ,   gibi 

 

8 e bölünebilme kuralı :

Son üç basamağından oluşan sayı 8 in katı veya

sonu 000 olan sayılar 8 ile tam bölünürler.

Örnek

1000 , 3024 , 5160 

9 a bölünebilme kuralı:

Rakamları toplamı 9 veya 9 un katı olan sayılar 9 a tam bölünür.

Bir sayının 9 ile bölümünden kalan

rakamlarının toplamının 9 a bölümünden kalana eşittir.

 

10 a bölünebilme kuralı :

Son rakamı 0 olan sayılar 10 a tam bölünür.

Bir sayının 10 a bölümünden kalan birler basamağındaki rakamdır.


Örnek:

 50, 80 , 120 , 240 , 1490    sayıları 10 un katıdır.

 

 

 

Devamı ..Bölme Bölünebilme Kuralları Çözümlü Sorular 2

TYT YGS LYS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva