9. Sınıf matematik
Hız ve hareket problemleri çözümlü sorular ygs, lys , kpss , 9.sınıf problemler , 7. sınıf hız problemleri soru çözümü

1)

Saatte 50 km hızla giden bir araç 3 saatte kaç km yol alır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Genel formül :

Yol = Hız . Zaman

YOL = 50 . 3 = 150 km yol gider.

Açıklama :

Bir saatte 50 km hızla gitmek demek ,

1 saatte 50 km yol almak demektir .

Buna göre 1. saat sonunda 50 km ,

2. saatin sonunda ise 50+50 = 100 km ,

3. saatin sonunda ise 50 + 50 + 50 = 150 km yol gidilmiş olur.

     

2)

200 kilometrelik yolu 5 saatte gidebilen bir

otomobilin saatteki hızı nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

YOL = HIZ . ZAMAN ise Hız = YOL / ZAMAN ,

ZAMAN = YOL / HIZ formülleri kullanlır.

x = yol , Hız = V , Zaman = t olup,

x = v . t

Buna göre verilenler ,

x = 200 , t = 5 ise V = ?

200 = V . 5 Her iki taraf 5 e bölünürse ,

V = 200 / 5

V = 40 km/saat olarak bulunur.

     

3)

Saatte 80 km hızla giden bir araba 400 kilometrelik yolu kaç saatte alır?

 

 

 

 

 

Çözüm :

X = 400 , V = 80 km/h , ise t = ?

x = V . t

400 = 80 . t

t = 400 / 80

t = 5 saat

     

4)

   A kentinden B kentine 80 km hızla 3 saatte

giden bir araç, aynı yoldan geriye 4 saatte

döndüğüne göre dönüşteki hızı nedir?

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

A ile B arası uzaklık bulunmalıdır.

x = v . t

| AB |= 80 . 3 = 240 km ise ,

| BA | = V . 4

240 = 4 . V

V = 240 / 4

V = 60 km /h

 

     

5)

A kentinden saatteki hızı 60 km olan,

B kentinden saatteki hızı 80 km olan iki araç,

aynı anda biribirine doğru hareket ediyor.

A ile B arası 420 km olduğuna göre ,

araçlar kaç saat sonra karşılaşırlar?

 

 

 

 

 

Çözüm :

A --------------C---------------- B

A dan giden aracın aldığı yol x = V . t = 60 t

B den giden aracın aldığı yol x = V . t = 80 t

ikisinin aldığı yol AB uzunluğuna eşit olur.

| AB | = 60 t + 80 t

60 t + 80 t = 420

140 t = 420

t = 420 / 140

t = 3 saat sonra karşılaşırlar.

     
     
YGS LYS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri 

     Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini

geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak , matematik dersinin en temel işlemleri olan 

toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini

hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir , geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş 

bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.