Sabit Bin Kurra - bymutlu.com
Sabit Bin Kurre;

Dokuzuncu yüzyılda İslam aleminde yaşamış , astronomi, matematik ve fen bilginidir.

Harran civarında doğmuştur. Bugünkü Şanlıurfa.

Doğum tarihi tam olarak bilinmemekte ancak , 821 - 901 yılları arasında yaşamıştır.

Sabit Bin Kurra matematik astronomi ve Felsefe alanında birçok kitap yazmış ve tercümeler yapmıştır.

Hayatı boyunca yazdığı eserlerin sayısı yüzü geçmiştir. Ancak bu eserlerin çoğu kaybolmuştur.

Arapça ile birlikte Yunanca, Süryanice, ve ibranice dillerini çok iyi bilmesinden kaynaklı olarak,

bilim ile ilgili ünlü batılı matematikçilerin özellikle Batlemyüs ‘ün Almagest adlı eserini Arapçaya tercüme etmiştir .

Bunun gibi eski devirlerden kendi zamanına kadar olan yazılmış

matematik mantık astronomi ve Tıp bilgileriyle ilgili kitapları Arapça ya tercüme etmiştir.

Sabit Bin Kurra yaptığı tercümelerde kendi yorumlarını ve analizlerini eserlerine yansıtmıştır.

integral ve diferansiyel hesaplarını ilk defa Sabit Bin Kurra kullanmıştır.

Cebir geometri ile birlikte kullanmasıyla Analitik geometrinin kurucusu olarak kabul edilmektedir.

Pisagor Teoremi ve irrasyonel sayılar üzerine çalışmaları da bulunmaktadır .

Astronomi üzerindeki çok önemli çalışmaları batılı bilim adamları tarafından sonradan çok iyi anlaşılmıştır.

Güneş'in Dünya'ya uzaklığını hesaplamış ve bir güneş yılının uzunluğunuda hesaplanmıştır.

Sabit Bin Kurra yazdığı eserler ile Eski Yunanlı matematikçilerin buluşlarını tercüme edip geliştirmeseydi ,

belki de asırlar boyu bilim dünyası bu önemli bilgilerden mahrum kalacaktı.

İslam dünyasında ve Avrupalı bilim adamları onun çalışmalarından çok etkilenmişlerdir.

Sabit Bin Kurra orta çağdan günümüze aydınlık yol açan çok büyük bir dahi matematikçi ve İslam alimidir.

TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva