soruyu degistir

 

  f(x) = 11 x 2 -3 x + 17  ise f( 4 ) = ?
f( 4 ) = 11 . ( 4 ) 2 -3 . ( 4 ) + 17     Fonksiyonda x in yerine 4 yazılıyor

 

f( 4 ) = 11 . 16 -3 . ( 4 ) + 17     4 in karesi alındı. 16 oldu.

 

f( 4 ) = 176 -12 + 17     11 ile 16 çarpıldı 176 oldu.

-3 ile 4 çarpıldı -12 oldu.

f( 4 ) = 164 + 17     176 ile -12 toplandı 164 oldu.

f( 4 ) = 181     164 ile 17 toplandı 181 oldu.