soruyu degistir

 

  f(x) = 7 x 2 -14 x + 21  ise f( -19 ) =  ?
f( -19 ) = 7 . ( -19 ) 2 -14 . ( -19 ) + 21     Fonksiyonda x in yerine -19 yazılıyor

 

f( -19 ) = 7 . 361 -14 . ( -19 ) + 21     -19 in karesi alındı. 361 oldu.

 

f( -19 ) = 2527 + 266 + 21    7 ile 361 çarpıldı 2527 oldu.

-14 ile -19 çarpıldı 266 oldu.

f( -19 ) = 2793 + 21     2527 ile 266 toplandı 2793 oldu.

f( -19 ) = 2814     2793 ile 21 toplandı 2814 oldu.