soruyu degistir

 

  f(x) = 13 x 2 -11 x -14   ise f( 9 )  =  ?  
f( 9 ) = 13 . ( 9 ) 2 -11 . ( 9 ) -14     Fonksiyonda x in yerine 9 yazılıyor

 

f( 9 ) = 13 . 81 -11 . ( 9 ) -14     9 in karesi alındı. 81 oldu.

 

f( 9 ) = 1053 -99 -14     13 ile 81 çarpıldı 1053 oldu.

-11 ile 9 çarpıldı -99 oldu.

f( 9 ) = 954 -14     1053 ile -99 toplandı 954 oldu.

f( 9 ) = 940     954 ile -14 toplandı 940 oldu.