soruyu degistir

 

  f(x) = 3 x 2 -17 x -8   ise f( -13 )  = ?  
f( -13 ) = 3 . ( -13 ) 2 -17 . ( -13 ) -8     Fonksiyonda x in yerine -13 yazılıyor

 

f( -13 ) = 3 . 169 -17 . ( -13 ) -8     -13 in karesi alındı. 169 oldu.

 

f( -13 ) = 507 + 221 -8    3 ile 169 çarpıldı 507 oldu.

-17 ile -13 çarpıldı 221 oldu.

f( -13 ) = 728 -8     507 ile 221 toplandı 728 oldu.

f( -13 ) = 720     728 ile -8 toplandı 720 oldu.