soruyu degistir

 

  f(x) = 4 x 2 + 19 x -13   ise f( 9 ) =  ?   
f( -9 ) = 4 . ( -9 ) 2 + 19 . ( -9 ) -13     Fonksiyonda x in yerine -9 yazılıyor

 

f( -9 ) = 4 . 81 + 19 . ( -9 ) -13     -9 in karesi alındı. 81 oldu.

 

f( -9 ) = 324 -171 -13     4 ile 81 çarpıldı 324 oldu.

19 ile -9 çarpıldı -171 oldu.

f( -9 ) = 153 -13     324 ile -171 toplandı 153 oldu.

f( -9 ) = 140     153 ile -13 toplandı 140 oldu.