soruyu degistir

 

  f(x) = 9 x 2 -3 x + 13  ise f( 9 ) = ?
f( 9 ) = 9 . ( 9 ) 2 -3 . ( 9 ) + 13     Fonksiyonda x in yerine 9 yazılıyor

 

f( 9 ) = 9 . 81 -3 . ( 9 ) + 13     9 in karesi alındı. 81 oldu.

 

f( 9 ) = 729 -27 + 13     9 ile 81 çarpıldı 729 oldu.

-3 ile 9 çarpıldı -27 oldu.

f( 9 ) = 702 + 13     729 ile -27 toplandı 702 oldu.

f( 9 ) = 715     702 ile 13 toplandı 715 oldu.