soruyu degistir

 

  f(x) = 17 x 2 -13 x -21   ise f( 20 )  =  ?  
f( 20 ) = 17 . ( 20 ) 2 -13 . ( 20 ) -21     Fonksiyonda x in yerine 20 yazılıyor

 

f( 20 ) = 17 . 400 -13 . ( 20 ) -21     20 in karesi alındı. 400 oldu.

 

f( 20 ) = 6800 -260 -21     17 ile 400 çarpıldı 6800 oldu.

-13 ile 20 çarpıldı -260 oldu.

f( 20 ) = 6540 -21     6800 ile -260 toplandı 6540 oldu.

f( 20 ) = 6519     6540 ile -21 toplandı 6519 oldu.