soruyu degistir

 

  f(x) = 19 x 2 -12 x + 17  ise f( 16 ) = ?
f( 16 ) = 19 . ( 16 ) 2 -12 . ( 16 ) + 17     Fonksiyonda x in yerine 16 yazılıyor

 

f( 16 ) = 19 . 256 -12 . ( 16 ) + 17     16 in karesi alındı. 256 oldu.

 

f( 16 ) = 4864 -192 + 17     19 ile 256 çarpıldı 4864 oldu.

-12 ile 16 çarpıldı -192 oldu.

f( 16 ) = 4672 + 17     4864 ile -192 toplandı 4672 oldu.

f( 16 ) = 4689     4672 ile 17 toplandı 4689 oldu.