Untitled Document
Sorulari degistirmek icin tiklayin.

 

     Şekildeki dik üçgende verilenlere göre a   =  ?    
 Ã‡Ã¶züm:

 

a2 = 10 2 + 9 2    Dik kenarların karelerinin toplamı

10 ve 9 sayılarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

a2 = 100 + 81    10 nin karesi 100 oldu,

9 in karesi 81 oldu.

a2 = 181    100 ve 81 in toplamı 181 oldu.

a = √ 181    Her iki tarafın karekökü alınır

cevap kök 181 olur. Eğer kök dışına çıkarılabiliyorsa kök dışına çıkarma işlemi uygulanır.