Untitled Document
Sorulari degistirmek icin tiklayin.

 

     Şekildeki dik üçgende verilenlere göre  a =  ?    
 Ã‡Ã¶züm:

 

a2 = 13 2 + 15 2    Dik kenarların karelerinin toplamı

13 ve 15 sayılarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

a2 = 169 + 225    13 nin karesi 169 oldu,

15 in karesi 225 oldu.

a2 = 394    169 ve 225 in toplamı 394 oldu.

a = √ 394    Her iki tarafın karekökü alınır

cevap kök 394 olur. Eğer kök dışına çıkarılabiliyorsa kök dışına çıkarma işlemi uygulanır.