Untitled Document
Sorulari degistirmek icin tiklayin.

 

     Şekildeki dik üçgende verilenlere göre a   =  ?    
 Ã‡Ã¶züm:

 

a2 = 16 2 + 16 2    Dik kenarların karelerinin toplamı

16 ve 16 sayılarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

a2 = 256 + 256    16 nin karesi 256 oldu,

16 in karesi 256 oldu.

a2 = 512    256 ve 256 in toplamı 512 oldu.

a = √ 512    Her iki tarafın karekökü alınır

cevap kök 512 olur. Eğer kök dışına çıkarılabiliyorsa kök dışına çıkarma işlemi uygulanır.