Untitled Document
Sorulari degistirmek icin tiklayin.

 

     Şekildeki dik üçgende verilenlere göre a   =  ?    
 Ã‡Ã¶züm:

 

a2 = 25 2 + 5 2    Dik kenarların karelerinin toplamı

25 ve 5 sayılarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

a2 = 625 + 25    25 nin karesi 625 oldu,

5 in karesi 25 oldu.

a2 = 650    625 ve 25 in toplamı 650 oldu.

a = √ 650    Her iki tarafın karekökü alınır

cevap kök 650 olur. Eğer kök dışına çıkarılabiliyorsa kök dışına çıkarma işlemi uygulanır.