Untitled Document
Sorulari degistirmek icin tiklayin.

 

     Şekildeki dik üçgende verilenlere göre  a =  ?    
 Ã‡Ã¶züm:

 

a2 = 7 2 + 14 2    Dik kenarların karelerinin toplamı

7 ve 14 sayılarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

a2 = 49 + 196    7 nin karesi 49 oldu,

14 in karesi 196 oldu.

a2 = 245    49 ve 196 in toplamı 245 oldu.

a = √ 245    Her iki tarafın karekökü alınır

cevap kök 245 olur. Eğer kök dışına çıkarılabiliyorsa kök dışına çıkarma işlemi uygulanır.