Untitled Document
Sorulari degistirmek icin tiklayin.

 

     Şekildeki dik üçgende verilenlere göre  a =  ?    
 Ã‡Ã¶züm:

 

a2 = 20 2 + 11 2    Dik kenarların karelerinin toplamı

20 ve 11 sayılarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

a2 = 400 + 121    20 nin karesi 400 oldu,

11 in karesi 121 oldu.

a2 = 521    400 ve 121 in toplamı 521 oldu.

a = √ 521    Her iki tarafın karekökü alınır

cevap kök 521 olur. Eğer kök dışına çıkarılabiliyorsa kök dışına çıkarma işlemi uygulanır.