FAKTÖRİYEL ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2 - bymutlu.com
Matematik 10. sınıf Faktöriyel ile ilgili test soruları ve çözümleri ,

Faktöriyelli denklem çözümleri, kolay anlaşılır şekilde anlatılmaktadır.

1)

n ! . ( n - 1 ) = 72

olduğuna göre n kaçtır?

A) 4

B) 5 C) 6 D) 8 E) 9

 

 

 

Çözüm:

Verilen faktöriyelli ifadenin eşiti olan sayı

faktöriyelli ifadeye benzer şekilde yazılmalıdır.

72 sayısı asal çarpanlara ayrılarak yazılabilir.

Ancak daha pratik olarak 72 = 3. 24 diyebiliriz.

24 sayısıda 24 = 1.2.3.4 = 4 ! olur.

n ! . ( n - 1 ) = 72

n ! . ( n - 1 ) = 4 ! . 3 ise

bu eşitlikten n = 4 olduğu anlaşılır.

Cevap : D

     

2)

Faktöriyel ile ilgili çözümlü sorular

 

 

 

 

 

Çözüm:

Faktöriyel ile ilgili çözümlü sorular

Cevap : C

     

3)

57 ! = 3 n . A , n ∊ N

olduğuna göre kaçtır?

A) 2 B) 9 C) 19 D) 25 E) 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

Bu tür faktöriyelli sorularda ,

57 ! sayısı çok büyük bir sayı olacağı için

asal çarpanlara ayırmak zor olacaktır.

Bu soruda 57 ! sayısının içinde kaç tane 3 çarpanı

olduğu sorulmaktadır. Bunu anlamak için

57 sayısını 3 e böleriz bölüm 19 olur.

19 u da tekrar 3 e böleriz bölüm 6 olur.

6 yıda 3 e böleriz bölüm 2 olur.

Demekki 57 ! sayısında

bölümler toplamı 19 + 6 + 2 = 27 tane

3 çarpanı olduğu anlaşılır.

57 ! = 3 27 . A

şeklinde olur. n doğal sayısı en çok 27 dir.

Cevap : E

     

4)

Faktöriyel ile ilgili çözümlü sorular

 

 

 

 

Çözüm:

Faktöriyel ile ilgili çözümlü sorular

cevap : C

     

5)

Faktöriyel ile ilgili çözümlü sorular

 

 

 

Çözüm:

Faktöriyel ile ilgili çözümlü sorular

cevap : D

     

Devamı ..
Faktöriyel Çözümlü Sorular 1 Faktöriyel Çözümlü Sorular 2    

Futbol Turnuva