Geometri dersinin   dörtgenler konusu ilkokul 4. sınıftan başlayarak ,

Ortaokul 8. sınıf  matematik ve Lise 10. sınıf matematik konuları içinde karşımıza çıkmaktadır.

       Ayrıca dörtgenler konusu Üniversite giriş sınavları olan Lisans Yerleştirme sınavı LYS  de

geometri sorularında mutlaka sorulmaktadır.

       Bu yüzden dörtgenler konusu ile ilgili soruları çözebilmek için dörtgenlerin özelliklerinin

çok iyi bilinmesi gereklidir.

       Aşağıda 10. sınıf dörtgenlerin özellikleri , dörtgen sorularını çözerken kullanılan özellikler yazılmıştır.

Bu özelliklerin soru içindeki uygulamalarını inceleyiniz.

Dörtgenler ve özellikleri    

1)

İç açılarının ölçüleri toplamı 360° dir.

x + y + z + t = 360

Dış açılarının ölçüleri toplamı 360° dir.

m + n + p + r = 360

Bir dörtgende birbirine komşu olan

iki iç açıortayın kesim noktasında oluşan açı ,

Bir dörtgende birbirine komşu olmayan

iki iç açıortayın kesim noktasında oluşan dar açı,

 

 

Soru :

Şekildeki dörtgende verilenlere göre

x açısı kaç derecedir?

Çözüm :

A köşesindeki iç açıyı bulalım..

180 - 110 = 70

İç açılar toplamını 360 a eşitleriz.

70 + 50 + 85 + x = 360

205 + x = 360 ise

x = 360 - 205

x = 155 derecedir.

 

 

 

     

2)

Herhangi bir dörtgenin alanı

 

A(ABCD) =   1   
  2
.|AC|.|BD|.Sin α  
   
     

3)

 Herhangi bir dörtgende köşegenler

birbirine dik ise;

 a)   a2 + c2 = b2 + d 2

 

 

   

b)

 

A(ABCD) =   |AC|.|BD|   
        2

 

   
     

4) Herhangi bir dörtgende;

 

 [AC] ve [BD] kösegenler ise;

 S1 . S3 = S2 . S4 tür.

   
     
 YAMUK    

Herhangi iki kenarı birbirine paralel olan dörtgene

Yamuk denir.

   
 

 [AB] alt taban , [DC] üst taban [EF] orta tabandır.

   
 Özellikler    

1)

 

 [AB] // [DC]  dir.

 m(A) + m(D) = m(B) + m(C) = 180°   dir.

   
     

2)

 [EF] orta taban  ise; [EF]=(a+c)/2     dir.

   
     

3)

  ABCD  Yamuğunda [AC]  ve [BD]   köşegen

 

   
     
4)               YAMUĞUN ALANI     
     

5)  ABCD  yamuk,  

 

 |KC|=|KB|   ise;

A(AKD) =   A(ABCD)
   2

ve

 A(ABCD) = |KH| .|AD| dir.

 

   
     
 

6)  ABCD Yamuk, [EF] // [AB]    ,

 

 

   
     
 7)       İKİZKENAR YAMUK    

Paralel olmayan kenar uzunlukları

eşit olan yamuğa ikizkenar yamuk denir.

 

1)  Taban açıları eşittir.

2) Köşegenleri eşit uzunluktadır.

   
     
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.