1)

    

    ABCD herhangi bir dörtgen ve K,L,M

noktaları,  ait oldukları kenarların orta noktalarıdır.

|AC|+|DB|=18 cm ise |KL|+|LM|  kaç cm'dir?    

    A) 5    B) 7     C) 9     D)12     E) 15

 6)

|AC|=6 cm , |BD|=10cm  ve m(AOD)=300 ise

A(ABCD)  nedir?

    A) 15    B) 16     C) 18     D)20     E) 24

 

 

2)

      

     K,L,M ve N  noktaları,ait oldukları kenarların

orta noktalarıdır. A(KLMN)=12 cm2 ise  A(ABCD)=?

 

       A) 18   B)24     C) 28     D)30     E) 36

 7)

                 

 

    Şekildeki dörtgende verilenlere göre 

[AB]⊥[AD]  ise x=?

      A) 6   B)7    C) 8     D)12     E) 15

 3)  

[AC]⊥[BD]  , A(ABCD)=24 br2   ,|AC|=8 br ise,

|BD|=?

   A) 4   B)6     C) 8     D)10    E) 12

 8)  

    

    Şekildeki dörtgende,

[AC]⊥[BD] , P,R,S ve T  noktaları,

 ait oldukları kenarların orta noktalarıdır.

|BD|=10  ve  |AC|=24   ise  |TR|=?

  

     A) 13   B)14     C) 16     D)17    E) 20

4)

      

     Şekildeki dörtgende,  P,R,S ve T  noktaları,

 ait oldukları kenarların orta noktalarıdır.

 A(APR)=6 br2 ,  A(TCS)=8 br2  ise

 A(ABCD)=? kaç br2 dir?

        A) 14   B)24     C) 30     D)48    E) 56

 9)  

     

           Şekildeki dörtgende,|AB|=10  ,  |DC|=12 ,

K ve L ait oldukları  kenarların orta noktalarıdır. 

[KL] nin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir?

 

       A) 5     B)8     C) 9     D)10    E) 12

 5) 

    

 

     K ve L noktaları sırasıyla [BD] ve [AC] nin orta noktalarıdır.

[AB]⊥[BC] ve [AB]⊥[AD]  dir.  |BL|+|AK|=20  ise

|AC|+|BD|   nedir?

        A) 18   B)24     C) 36     D)40    E) 45

 10)   

 Şekildeki dörtgende, [AP  ve [CP  açıortay  ,

m(ABC)=850 , m(ADC)=950  ise  x=?

 

       A) 5   B)10    C) 15    D)20    E) 25

 Cevaplar: 1C 2B 3B 4E 5D 6A 7C 8A 9D 10A  
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.