Matematik 10. Sınıf polinomlar ile ilgili test çözümü , polinom (çok terimli) , polinom çeşitleri, sabit polinom, sıfır polinomu, bölümünden kalanı bulma. Polinomlarda bölme işlemi çözümlü sorular örnekler , tyt yks ayt açık öğretim lisesi gibi sınavlar için matematik soru çözümleri..Polinomlar konu anlatımı.

 

1)

 P(x) = 3 x2 - 5 x + 9

polinomunun kat sayılar toplamı nedir?

 

Çözüm :

Kat sayılar toplamı P(1) değeridir.

Polinomda x in yerine 1 yazılarak hesaplanır.

P(1) = 3 . 12 - 5 . 1 + 9

P(1) = 3 - 5 + 9

P(1) = - 2 + 9

P(1) = 7

2)

 P(x) = 7 x2 + 2 x - 3

polinomunun sabit terimi nedir?

 

 

 

   Çözüm:

Polinomun sabit terimi P(0) değeridir.

Polinomda x in yerine 0 yazılarak hesaplanır.

P(0) = 7 . 02 + 2 . 0 - 3

P(0) = 0 + 0 - 3

P(0) = - 3

     

3)

  P(x) = ( m + 2 ) x2 - x - 5

Polinomunun katsayılar toplamı 7 olduğuna göre m nedir?

 

 

 

 

Çözüm:

Polinomun kat sayılar toplamı P(1)=7 ise,

P(1) = (m+2) 12 - 1.1 - 5

7 = m+2 - 6

7 = m+2 - 6

7 = m-4

7 + 34= m

m = 11 olur

     

4)

 P(x) = ( m + 5 ) x2 - ( n + 2) x + 9

Polinomu sabit polinom olduğuna göre m+n kaçtır?

 

 

 

 

Çözüm:

Sabit polinomda x li terim olmaz.

m + 5 = 0 ve -( n + 2 ) = 0 olmalıdır.

m= -5        - n - 2 = 0 ise n = - 2 olur.

m + n = - 5 + (-2) = -5 - 2 = -7 dir.

 

5)

 P(x) = ( a - 7 ) x2 - 10 x - 1

Q(x) = - 3 x2 - 2 b x - 2c -5

Polinomları eşit polinom P ( x ) = Q (x) olduğuna göre a + b + c toplamı kaçtır?

 

 

 

 

 

Çözüm:

Aynı dereceli terimlerin katsayıları eşit olur.

( a - 7 ) x2 - 10 x - 1 = - 3 x2 - 2 b x - 2c -5

a - 7 = -3      - 2 b = -10      - 2c -5 = -1    ise

a = -3 +7      b = -10 / -2      - 2 c = -1 + 5

a= 4             b = 5        c = 4 /-2    ise c= -2

a+b+c= 4 + 5 + (-2 ) = 7

 

     

6)

     1       
x . (x - 2)
  =        A       
     x
 +       B       
   (x - 2)

olduğuna göre A.B çarpımı kaçtır?

 


 

 

 

 

 

 

Çözüm:

Payda eşitleme işlemi yapılırsa çapraz olarak,

     1       
x . (x - 2)
  =        A (x-2) + B .x     
     x .(x-2)

Paylar eşit olur.

1 = Ax-2A + Bx

iki polinomun eşitliğinden

0.x + 1 = (A+B) . x - 2A

A+B = 0 ve -2A=1 olup, A=-1/2 dir.

B= -A olup B= 1/2 olur

A.B = (-1/2 ) . ( 1/2 ) = - 1/4 olur.

     

7)

 P(x) = x2 + 5 x - 1

olduğuna göre P ( 2 ) = ? değeri kaç olur?

 

 

 

   Çözüm:

Fonksiyonlarda olduğu gibi

Polinomda x in yerine 2 yazılarak hesaplanır.

P(2) = 22 + 5 . 2 - 1

P(2) = 4 + 10 - 1

P(2) = 13

     

8)

 P(x) = -3 x2 + 7 x - 9

olduğuna göre P ( -5 ) = ? değeri kaç olur?

 

 

 

 

 

   Çözüm:

Fonksiyonlarda olduğu gibi

Polinomda x in yerine -5 yazılarak hesaplanır.

P( -5 ) = -3 . ( - 5 )2 + 7 . ( - 5 ) + 9

P( -5 ) = -3 . 25 - 35 + 9

P( -5 ) = - 75 - 35 + 9

P( -5 ) = -110 + 9

P( -5 ) = -101

     

9)

 P(x) = x2 - 3 x + m

P( 5 ) = 17

olduğuna göre m kaçtır ?

 

 

 

   Çözüm:

Polinomda x in yerine 5 yazılarak 17 ye eşitlenir

P( 5 ) = 5 2 - 3 . 5 + m

17 = 25 - 1 5 + m

17 = 10 + m

17 - 10 = m

7 = m

     

10)

 P(x) = 2 x - 7

olduğuna göre P( x + 3 ) nedir?

 

 

   Çözüm:

Polinomda x in yerine ( x + 3 ) yazılır

P( x + 3 ) = 2 . ( x + 3 ) - 7

P( x + 3 ) = 2 x + 6 - 7

P( x + 3 ) = 2 x - 1

     

11)

 P( x - 5 ) = 4x + 1

olduğuna göre P( x ) nedir?

 

 

   Çözüm:

Polinomda x in yerine ( x - 5 ) in ters fonksiyonu ( x +5 ) yazılır

P( x + 5 - 5 ) =4 . ( x + 5 ) + 1

P( x ) = 4 x + 20 + 1

P( x ) = 4 x + 21 olur.

     

12)

 P( x - 2 ) = x2 - 4 x + 8

olduğuna göre P( 1 ) nedir?

 

 

 

 

   Çözüm:

x - 2 = 1 denir ve x = 1 + 2 = 3 olup x in yerine 3 yazalım.

P( 3 - 2 ) = 32 - 4 . 3 + 8

P( 1 ) = 9 - 12 + 8

P( 1 ) = - 3 + 8

P( 1 ) = 5

bulunur.

     

13)

 P( x + 1 ) = 5 x2 - m x - 20

P( -3 ) = -12

olduğuna göre m kaçtır?

 

 

 

 

 

 

   Çözüm:

x + 1 = -3 denir ve x = - 3 - 1 = -4 olup x in yerine - 4 yazalım.

P( - 4 + 1 ) = 5 . (- 4 )2 - m . (-4 ) - 20

P( - 3 ) = 5 . 16 + 4 m - 20

- 12 = 80 + 4m - 20

- 12 = 60 + 4m

- 12 - 60 = 4m

- 72 = 4m

m = -72 / 4

m = - 18

     
     
     

PDF indirmek için tıklayın

Polinomlar Çözümlü Sorular pdf indir

Devamı ..Polinomlar Çözümlü Sorular 3 için tıklayınız.

Polinomlarda bölme işlemi alıştırma örnekleri için soruyu değiştiri tıklayın.

 

 

Devamı ..
Polinomlar Çözümlü Sorular 1 Polinomlar Çözümlü Sorular  2 Polinomlar Çözümlü Sorular 3
Polinomlar Çözümlü Sorular  4 Polinomlar Çözümlü Sorular  5  
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.