Matematik 9. Sınıf Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ile ilgili çözümlü sorular anlatılmaktadır. 7. Sınıf ta da birinci dereceden denklemler anlatılmaktadır.Birinci dereceden denklemler sınırsız alıştırma ve örnek soru çözümlerini bu sayfamızda bulablirsiniz.

1)

Hangi sayıya 9 eklenirse 11 e eşit olur?

x+9=11 ise x=?

 

 

Çözüm :

x+9=11

x=11-9 bu adımda +9 sayısı eşitliğin sağ tarafına -9 olarak yazılır.

x=2

     

2)

Hangi sayının 6 eksiği 2 ye eşit olur?

x-6=2 ise x=?

 

 

Çözüm :

x-6=2 ise

x=2+6 bu adımda -6 sayısı eşitliğin sağ tarafına +6 olarak yazılır.

x=8

     

3)

Hangi sayının 2 katının 5 eksiği 17 dir?

Denklemi 2x-5=17 ise x=? 

 

 

 

 

 

Çözüm :

2x-5=17 

2x=17+5 Burada -5 sayısı eşitliğin sağ tarafına +5 olarak yazıldı.

2x=22 

x=22/2 (Bu adımda eşitliğin her iki tarafı 2 ye bölündü,

ve solda 2ler sadeleşince x yalnız kaldı.)

x=11 

     

4 )

Hangi sayının 3 katının 7 eksiği 20 dir?

Denklemi 3x-7=20 ise x=? 

 

 

 

 

 

Çözüm :

3x-7=20 

3x=20+7 Burada -5 sayısı eşitliğin sağ tarafına +5 olarak yazıldı.

3x=27 

x=27/3 ( Bu adımda eşitliğin her iki tarafı

3 e (x in katsayısına) bölündü, ve solda 3ler sadeleşince x yalnız kaldı.)

x=9 

     

5 )

5 katının 9 fazlası 44 olan sayı kaçtır?

5x+9=44 ise x=?

 

 

 

 

Çözüm :

5x+9=44

5x=44-9 Bu adımda +9 eşittir in sağ tarafına -9 olarak yazılır.

5x=35

5x:5=35:5 Eşitliğin Her iki tarafı x in çarpıldığı katsayı 5 e bölündüğünde; 

x=7 

     

6)

7 katının 5 fazlası 68 olan sayı kaçtır?

7x+5=68 ise x=?

 

 

 

 

Çözüm :

7x+5=68

7x=68-5 Bu adımda +5 eşittir in sağ tarafına -5 olarak yazılır.

7x=63

7x:7=63:7 Eşitliğin Her iki tarafı x in çarpıldığı katsayı 7 ye bölündüğünde; 

x=9 

     

7)

Hangi sayıya 5 eklenirse -8 e eşit olur?

x+5=-8 ise x=?

 

 

Çözüm :

x+5=-8

x=-8-5 Bu adımda +5 sağ tarafa -5 olarak yazılıp 

x=-13 Aynı işaretli iki negatif sayı toplanmış ve sonuç -13 olmuştur.

     
     

 

 

1)

   x-3 = 5 denkleminde x kaç olur?

 

 

 

 

   Çözüm :

 

x = 5 + 3

x= 8

( -3 eşitliğin sağ tarafına +3 olarak yazıldı.)

Ç= { 8 } olur.

     

 2)

x+3 = 5 denkleminde x kaç olur?

 

 

 

 

 

 

 Çözüm:

 

x = 5 - 3

x= 2

( +3 eşitliğin sağ tarafına -3 olarak yazıldı.)

Ç= { 2 } olur.

 

     

 3)

x-7 = -12 denkleminde x kaç olur?

 

 

 

 

 Çözüm :

 

x = -12 +7

x= -5

Ç= { -5 }

     

 4)

 x+8 = -20 ise x kaç olur?

 

 

 

 

 Çözüm :

 

x = -20 -8

x= -28

Ç= { -28 }

     

 5)

 2x = 14 ise x =?

 

 

 

   

Çözüm :

 

x = 14/2

x= 7

Ç= { 7 }

     

 6)

 5x = -40 ise x =?

 

 

 

   

Çözüm :

 

x = -40/5

x= -8

Ç= {-8 }

     

 7)

 -7x = 28 ise x =?

 

 

 

 

Çözüm : 

 

x = 28/-7

x= -4

Ç= {-4 }

     

 8)

3x-7 = 35 ise x =?

 

 

 

 

 

   Çözüm :

 

3x = 35+7

3x= 42

x=42/3

x=14

Ç= {14 }

     

 9)

5x+9 = -46 ise x =?

 

 

 

 

 

   Çözüm :

 

5x = -46-9

5x = -55

x = -55 / 5

x = -11

Ç= {-11 }

     

 10)

7x+3 = 5x+21 ise x =?

 

 

 

 

 

   Çözüm :

 

7x - 5x = 21 - 3

2x = 18

x = 18 / 2

x = 9

Ç= { 9 }

     

11)

3.(2x-7) = 5x - 3 ise x =?

 

 

 

 

 

Çözüm :

 

6x - 21 = 5x - 3

6x - 5x = -3 +21

x = 18

Ç= { 18 }

     

12)

5.(4x-2) = 3.(2x - 9) ise x =?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

 

20x - 10 = 6x - 27

20x - 6x = -27 +10

14x = -17

x = -17 / 14

5 parantezin içindekilere

dağılma özelliği uygulanarak çarpılır.

 

Ç= { -17 / 14}

     

 13)

4.(3x-8) = 6.(5x - 1) ise x =?

 

 

 

 

 

 

   

Çözüm :

 

12x - 32 = 30x - 6

12x - 30x = -6 +32

-18x = 26

x = 26 / -18

x = 13 / -9

Ç= { -13 / 9}

     

 14)

2x-(x-5(3x-1))=4.(3x-(4-2x)-1)

denkleminde x =?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çözüm:

 

2x-(x-15x+5)=4.(3x-4+2x-1)

2x- ( -14x + 5) = 4.( 5x - 5 )

2x + 14x - 5 = 20x - 20

16x - 5= 20x - 20

16x -20x= - 20 + 5

-4x = - 15

x = -15 / -4

x = 15/ 4

Ç= { 15 / 4}

     
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.