ÜSLÜ DENKLEMLER ÇÖZÜMLÜ SORULAR - bymutlu.com
Matematik 9. Sınıf Üslü Denklemler ile ilgili çözümlü test soruları anlatılmaktadır.

1)

2x = 16 olduğuna göre x kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

 

 

Çözüm:

Üslü ifadelerin eşitliğinde tabanlar aynı

olması durumunda üsler de eşit olmalıdır.

a n = am ise n = m dir.

Sağ taraftaki ifadenin tabanını da 2

yapmalıyız.

2x =16 ise 2x =24 olup

x = 4 olur.

Cevap : C

2)

2x-4 = 32   olduğuna göre x kaçtır?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 36

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Eşitliğin sağ tarafındaki ifade

2 nin üssü olarak yazılmalıdır.

2x-4 = 32 ise

2x-4 = 25 ise tabanlar eşit olduğundan

üslerde eşit olur.

x - 4 = 5 ise

x = 5 + 4

x = 9

Cevap : B

3)

52x-8 = 125 2   olduğuna göre

x kaçtır?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 E) 24

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

52x-8 = 5 3.2   olarak yazılır.

(Üssün üssü çarpılır)

52x-8 = 5 6 ise

2x - 8 = 6

2x = 6 + 8

2x = 14

x = 14 / 2

x = 7

Cevap: C

4)

272x-6 = 81 x   olduğuna göre,

x kaçtır?

A) -8 B) -3 C) 3 D) 9 E) 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Üslü denklemde eşitliğin her iki

tarafında tabanları aynı yapmalıyız.

27 sayısı 3 üssü 3 olur.

272x-6 = 81 x

33.(2x-6) = 3 4.x  olarak yazılır.

(Üssün üssü çarpılır)

36x - 18 = 3 4.x ise

6x - 18 = 4x

6x - 4x = 18

2x = 18

x = 18 / 2

x = 9

Cevap: D

5)

x3= 125   üslü denklemde x kaçtır?

A) 5 B) 15 C) 25 D) 32 E) 50

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Üslü ifadelerin eşitliğinde

eşitliğin her iki tarafındaki ifadelerin

üsleri aynı olması durumunda

tabanlarıda aynı sayı olur.

x3= 125 ise

x3= 53 olarak yazılır.

Üsler aynı olunca tabanlarda eşit olur.

x = 5 tir.

Not :Bu soruda üs 3 tek sayıdır.

Cevap : A

6)

x2 = 16   olduğuna göre x' in

alabileceği değerler kaç tanedir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Eşitliğin her iki tarafın üslerini 2 yapalım.

x2 = 42 olur.

Üsler eşit olduğu için

tabanlarda eşit olur.

x = 4 olur.

Ancak üs olan 2 sayısı çift sayı

olduğu için x = -4 de olabilir.

x in alacağı 2 tane değer vardır.

Cevap: B

7)

( 3x -1 )7 = 57   olduğuna göre

x kaçtır?

A) -3 B) -2 C) 1 D) 2 E) 6

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Üslü denklemde özellik,

an = bn ise n tek sayı ise a = b dir.

n çift sayı ise a = b veya a = - b dir.

Bu soruda 7 tek sayıdır.

3x- 1 = 5

3x = 5 + 1

x = 6 / 3

x = 2 olur.

Cevap : D

8)

( 5x - 2 )10 = (4x - 7 )10   

denkleminin çözüm kümesi nedir?

A){-5,1} B) {-5,-1} C) {-5,5}
D) {1,5} E) {1,9}  

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Üsler eşit ve çift sayıdır.

5x - 2 = 4x - 7 veya 5x - 2 = -(4x - 7 )

5x - 4x = -7 + 2

x = -5 olur. veya

5x - 2 = - 4x + 7

5x + 4x = 7 + 2

9x = 9

x = 1 olur.

Ç = { -5 , 1 }

Cevap: A

   

Devamı ..
Üslü Sayılar Çözümlü Sorular 1 Üslü Sayılar Çözümlü Sorular 2 Üslü Denklemler Çözümlü  Sorular Üslü Denklemler Çözümlü  Sorular 2
Üslü Sayılar Çözümlü Test 8.Sınıf Üslü Sayılar Çözümlü Sorular 1 8.Sınıf Üslü Sayılar Çözümlü Sorular 2  
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva