6.Sınıf Matematik Konuları - bymutlu.com

6. SINIF MATEMATİK KONULARI  2016-2017 

1 . ÜNİTE

1. Sayılar ve İşlemler

1 .Doğal Sayılarla İşlemler

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade etme ve üslü niceliklerin değerini belirleme .

İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapma.

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapma 

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözme.

2 . Çarpanlar ve Katlar 

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirleme.

2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kuralları.

Asal sayıları özellikleri.

Doğal sayıların asal çarpanları

İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını bulma ile ilgili problemleri çözme.

3. Geometri ve Ölçme :

1 .Açılar 

Açıyı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekil olarak tanımlama ve sembolle gösterme .

Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini ile ilgili problemleri çözme

Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizme.

4 . Oran : Kesirler :

Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterme.

Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirleme

Problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulma.

Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirleme.

5. Kesirlerle İşlemler ve Ondalık Gösterim :

Kesirleri karşılaştırma, sıralama ve sayı doğrusunda gösterme.

Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapma.

Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapma .

İki kesrin çarpma işlemini yapma.

Bir doğal sayıyı bir birim kesre ve bir birim kesri bir doğal sayıya bölme işlemi

Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya bölme işlemi.

İki kesrin bölme işlemini yapma .

Kesirlerle işlem yapma kesir problemleri çözme.

Ondalık gösterim ve basamakları

Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümleme .

Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlama.

 

 

 

 

 

 

TYT YGS LYS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva