10. Sınıf matematik - bymutlu.com
10. SINIF MATEMATİK KONULARI 2017-2018
SAYMANIN TEMEL İLKELERİ KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
PERMÜTASYON KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
KOMBİNASYON KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR

 

OLASILIK

KOŞULLU OLASILIK

KONU ANLATIMI

ÇÖZÜMLÜ SORULAR1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

 
FONKSİYONLAR KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
ANALİTİK GEOMETRİ KONU ANLATIMI

ÇÖZÜMLÜ SORULAR1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR2

 
DÖRTGENLER KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR TEST 1
DİKDÖRTGEN   ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

ÇÖZÜMLÜ SORULAR

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 3

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 4

KONU ANLATIMI

TEST 1

TEST 2

KARMAŞIK SAYILAR

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

   
POLİNOMLAR

ÇÖZÜMLÜ SORULAR1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 3

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 4

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 5

 
ÇARPANLARA AYIRMA

ÇÖZÜMLÜ SORULAR1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

   
ÇEMBER VE DAİRE

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

   

Lise 10. Sınıf Matematik ders konuları ile ilgili olarak yukarıdaki tabloda

konu anlatımı, çözümlü sorular ve konu ile ilgili testler bulunmaktadır.

Konu anlatımları içinde , konu ile ilgili soruların çözümlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için

hızlı öğrenme amaçlı ve pratik yapma alıştırma soruları yer almaktadır.

Bu alıştırma soruları üzerinde rakamların değiştirilmesi ile birlikte soruların cevapları da değişmektedir.

En genel soru çeşitleri üzerinde soruyu değiştirerek çok alıştırma çözüldüğü takdirde ,

matematik işlemlerini yapmakta zorluk çekenler için ,

artık matematik işlemlerini kolaylıkla yapabilme yeteneği kazanıldığı görülecektir .

Bir konu yada soru üzerinde yapılacak olan alıştırma ve çalışma ,

matematiğin diğer konularını anlama da da sizlere kolaylık sağlayacaktır.

Zor matematik sorularını çözebilmek için öncelikle kolay sorular üzerinde çok sayıda alıştırma yapmak gerekiyor.

Ayrıca temel matematik işlemlerini iyice öğrendikten sonra matematiğin diğer konularını anlamak ve çözebilmek kolay olacaktır.

1 .VERİ, SAYMA ve OLASILIK

1. Sayma

Sıralama ve Seçme

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplama

PERMÜTASYON

Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) örneklerle açıklanması.

Her birinden istenilen sayıda kullanılabilen n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin nr farklı şekilde yapılabileceği örnekler/problemler bağlamında incelenmesi.

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilip sıralanabileceğini hesaplama. 

Kombinasyon ;

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplama.

Pascal özdeşliğini gösterme ve Pascal üçgenini oluşturma.

Binom teoremini açıklama ve açılımdaki katsayıları Pascal üçgeni ile ilişkilendirme.

2. Olasılık , Koşullu Olasılık

Koşullu olasılığı örneklerle açıklama.

Bağımlı ve bağımsız olayları örneklerle açıklama; gerçekleşme olasılıklarını hesaplama.

Bileşik olayların olasılıklarını hesaplama.

3 . Fonksiyonlarda İşlemler ve Uygulamaları

Fonksiyonları Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri

Bir fonksiyonun grafiğinden, simetri dönüşümleri yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizebilme.

Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlarını kullanarak f+g, f-g, f.g ve f/g fonksiyonlarını elde etme.

Fonksiyonlarda bileşke işlemini açıklama

Bir fonksiyonun bileşke işlemine göre tersinin olması için gerek ve yeter şartları belirleyerek;

verilen bir fonksiyonun tersini bulma.

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

İki miktar (nicelik) arasındaki ilişkiyi fonksiyon kavramıyla açıklama;

problem çözümünde fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanma.

4. Analitik Geometri

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı oluşturur ve uygulamalar yapabilme.

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten ya da dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplama.

Analitik düzlemde doğru denklemini oluşturma ve denklemi verilen iki doğrunun birbirine göre durumlarını inceleme.

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını bulma ve uygulamalar yapma.

5 . Dörtgenler ve Çokgenler

Dörtgenler ve Özellikleri

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklama.

Özel Dörtgenler

Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoid ile ilgili açı, kenar ve köşegen özelliklerini açıklama. 

Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoidin alan bağıntılarını oluşturuma

Dörtgenlerin alan bağıntılarını modelleme ve problem çözmede kullanma.

Çokgenleri açıklar, iç ve dış açılarının ölçülerinin hesaplanması.

6. İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözme.

Karmaşık sayılar

i sanal birim olmak üzere bir karmaşık sayının biçiminde ifade edildiğini açıklama.

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri belirlenmesi.

PARABOL

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonu açıklar ve grafiğini çizebilme.

İkinci derece denklem ve fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözebilme.

7. POLİNOMLAR

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler

Gerçek katsayılı ve bir değişkenli polinom kavramını açıklama

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapabilme

Bir P(x) polinomunun Q(x) polinomuna bölümünden kalanı bulma.

Katsayıları tamsayı ve en yüksek dereceli terimin katsayısı 1 olan

polinomların tamsayı sıfırlarının, sabit terimlerin çarpanları arasından olacağını örneklerle gösterilmesi.

Polinomlarda Çarpanlara Ayırma

Gerçek katsayılı bir polinomu çarpanlarına ayırma.

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri

Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili uygulamalar.

Polinom ve rasyonel denklemlerle ilgili uygulamalar.

8. ÇEMBER VE DAİRE

Çemberin Temel Elemanları

Çemberde teğet, kiriş, çap ve yay kavramlarını açıklama.

Çemberde kirişin özellikleri.

Çemberde Açılar

Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış, teğet-kiriş açılar ; bu açıların ölçüleri ile gördükleri yayların ölçüleri.

Çemberde Teğet

Çemberde teğetin özellikleri

Dairenin Çevresi ve Alanı

Dairenin çevresini ve alanını veren bağıntılar ve uygulamaları

9 .GEOMETRİK CİSİMLER

Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri

Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntıları

Dik dairesel silindiri ve dik dairesel koniyi açıklama, yüzey alan ve hacim bağıntıları

Küreyi açıklama , yüzey alanını ve hacim bağıntısı

Katı cisimlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını modelleme ve problem çözmede kullannabilme.

 

TYT YGS LYS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva