1)     x2-(k+5)x-k+4=0      denkleminin

 köklerinden biri -3  olduğuna göre k kaçtır?

   A) -28     B) -26     C) -15     D) -14     E) -11

6)   (m+7)x2-6x+1=0     denkleminin

çakışık  iki kökü  olduğuna göre m kaçtır?

       A) 1     B) 2     C) 4     D) 5     E) 6

2)     x2-8x+4=0     denkleminin kökleri

  x1 ve x2  ise   bu denklemin köklerinin

  çarpmaya göre  terslerinin toplamı kaçtır? 

      A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5

 7)     x2-5x+2m-3=0       denkleminin

  iki gerçel kökü  olduğuna göre   m  nin

  alabileceği en büyük   tam sayı değeri kaçtır?

       A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5

 3)       (x2+3).(x-2)=0   

       denkleminin çözüm kümesi nedir?

      A) {-3,2}     B) {2}      C) {3,2}    D)  {0,3}  E) Ø   

 

 8)      x2-3x+m+2=0      denkleminin

reel kökü olmadığına göre  m 'nin

alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

       A) -1     B) 0     C) 1     D) 2     E) 3

 4)     3x2-x=70      denkleminin büyük kökü kaçtır?

   

 A) 

3

 

 B) 5

 

C)

5

2

 

D) 3

 

 E) 

35
3
 9)   2.22x-17.2x+8=0      

      denkleminin çözüm kümesi nedir?

      A) {-1,3}     B) {-2,4}      C) {-3,1}

                  D)  {1,2}      E) {1,-3}

5)    x2-10x+k+17=0    denkleminin kökleri

x1  ve x2  dir.   x1 = x2    olduğuna göre k  kaçtır?

      A) 5     B) 7     C) 8     D) 9     E) 13

10)      2x2+8x+m-3=0    denkleminin

      çift katlı kökü varsa  m  kaçtır?

       A) 5     B) 7     C) 8     D) 9     E) 13

 

 

 11)  x3-x+a-5=0   denkleminin köklerinden biri

   -3  olduğuna göre a  kaçtır?

      A) -19     B) -29     C) 19     D) 29    E) 35

 16)    x2-3x-7=0   denkleminin kökleri 

x1 ve x2  dir. Buna göre  x12+x22    kaçtır?

      A) 5     B) 8     C) 15     D) 23    E) 25

  12)    x2+ax+8=0

          x2+4x+2a=0

     denklemlerinin birer kökleri eşit

     olduğuna göre   a  kaçtır?

      A) -1     B) -3     C) -6     D) 0    E) 1

 17)   3x2-x-2=0   denkleminin köklerinin

birer fazlasını kök kabul eden ikinci

dereceden denklem hangisi olabilir?  

A) x2-x-1=0       B) 3x2-7x+2=0 

C)7x2-3x+2=0   D) x2-3x-7=0 

E) 4x2-2x-1=0

 13)   4-5.2x+1+16=0       denkleminin

       kökler toplamı kaçtır?

      A) -4     B) -1     C) 0     D) 2    E) 4

 

 14)    x+1=√(6x-2)        denkleminin

        çözüm kümesi nedir?

       A) -4     B) -1     C) 0     D) 2    E) 4

 

 15)    x2+4x+m-7=0     denkleminin kökleri

     arasında   x1 = x2-2    bağıntısı

     olduğuna göre , m  kaçtır?

       A) 9     B) 10     C) 11     D) 15    E) 16

 

Cevaplar: 1D  2B 3B 4B 5A  6B 7D  8C 9A  10D

11D  12C 13E  14C 15B  16D 17B

 
Devamı ..
İkinci Dereceden Denklemler Çözümlü Sorular 1 İkinci Dereceden Denklemler Çözümlü Sorular  2 İkinci Dereceden Fonksiyon Parabol Çözümlü Sorular 3 İkinci Dereceden Denklemler Cevaplı test soruları
İkinci Dereceden Denklemler Çözümlü Sorular  3 İkinci Dereceden Denklemler Çözümlü Sorular  4 İkinci Dereceden Denklemler Çözümlü Sorular  5  
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.