Çember ve Daire Çözümlü Sorular 2 - bymutlu.com
Matematik 10. sınıf Çember ve Daire ile ilgili çözümlü soruları anlatılmaktadır.

Çemberde kiriş, teğet özellikleri çemberde açı özellikleri ve soruları,

Dairenin alanını hesaplama , daire diliminin alanını hesaplama soruları bulunmaktadır.

1)

çember ve daire soruları

Şekilde O merkezli çemberde ,

| AB | = 3x - 7 , ve | CD | = x + 3 ve |OH | = | OE |

olduğuna göre | DE | kaç birimdir?

 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

 

 

 

Çözüm:

Çemberde kiriş özelliklerine göre,

Merkezden eşit uzaklıkta bulunan kirişlerin

uzunlukları eşittir. Buna göre ,

3x- 7 = x + 3 ise

3x -x = 3 + 7

2x = 10

x = 10/ 2

x = 5 birim olur.

Kirişin uzunluğu | CD | = 5 + 3 = 8 olur.

| DE | = 4 olur.

Cevap: A

     

2)

çember ve daire soruları

Şekildeki çemberde verilenlere göre

| AB | uzunluğu kaç birimdir?

 

A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) 20
 

Çözüm:

çember ve daire soruları

O noktası merkezden A noktasına çizilen çizgi

çemberin yarıçapı olur , oda

| OC | = r = 6 + 4 = 10 olur.

AOH dik üçgeninde pisagordan | OH | = 8 olur,

AB uzunluğuda 8 + 8 = 16 birim olur.

Cevap : 16

     

3)

çember ve daire soruları

Şekildeki çemberde verilenlere göre,

AB yayının ölçüsü , m ( AB ) = x kaç derecedir?

 

A) 25 B) 50 C) 75 D) 100 E) 150
 

Çözüm :

Çemberde başlangıç noktası çemberin üzerinde

olan açıya çevre açı denir. Çevre açının ölçüsü

gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir.

m ( ACB ) = x / 2 ise

50 = x / 2 olur , buradan x = 100 derece olur.

Cevap: D

 

 

     

4 )

çember ve daire soruları

Şekildeki O merkezli çemberde verilenlere göre,

x kaç derecedir?

 

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

 

 

 

Çözüm :

Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir.

BC yayının ölçüsü bu yayı gören

BOC merkez açısının ölçüsüne eşit olur.

m ( BC ) = x + 30 olur.

Ayrıca BAC açısıda BC yayının gördüğü için,

2 katıda BC yayının ölçüsüne eşit olur.

2 . ( x - 20 ) = x + 30 olur.

2x - 40 = x + 30

2x - x = 30 + 40

x = 70 olur.

Cevap: E

     

5 )

çember ve daire soruları

Şekildeki çemberde verilenlere göre,

x kaç derecedir?

 

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 120

 

 

 

Çözüm :

BC yayının ölçüsü çevre açının 2 katı olur.

m ( BC ) = 2.60 = 120 derece olur.

BCD = x açısı ise teğet kiriş açı olup ,

teğet kiriş açının ölçüsüde kirişin gördüğü yayın

ölçüsünün yarısına eşit oluyor.

x = m ( BC ) / 2

x = 120 / 2 = 60 derecedir.

Cevap: D

     
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva