Üslü sayılar çözümlü sorular - bymutlu.com

 Üslü sayılarla ilgili çözümlü sorular 9.sınıf

ÜSLÜ SAYILAR

 

1)

25 sayısı kaça eşittir?

A) 7 B) 10 C) 16 D) 25 E) 32

 

 

Çözüm :

25 = 2.2.2.2.2 = 32 dir.

Cevap : E

 

 

 

     

2)

34 . 37 . 32 . 35 = ?

A) 312 B) 318 C) 1218 D) 183 E) 1812
 

Çözüm :

34 . 37 . 32 . 35 = 3 4 + 7 + 2 + 5 = 318

Cevap : B

     

3)

16 . 81 . 125

çarpımının üslü sayı olarak yazılışı

hangisidir?

A) 2 4 . 53
B) 3 4 . 52
C) 2 4 . 35
D) 6 4 . 53
E) 8 4 . 53
 

Çözüm :

16 . 81 . 125 = 24 . 34 . 53 = ( 2 . 3 )4 . 53 = 6 4 . 53

 

Cevap : D

     

4 )

    5 11 . 5 3       
      5 12
= ?

 

A) 1 B) 5 C) 15 D) 25 E) 125
 

Çözüm :

    5 11 . 5 3       
      5 12
=     5 11 + 3      
   5 12
=     5 11 + 3      
   5 12
= 5 14 - 12 = 52

Cevap : D

     

5 )

59 - 58 = ?

A) 5
B) 52
C) 2. 58
D) 4. 58
E) 6. 58
 

Çözüm :

59 - 58 = 58 . 51 - 58 . 1 =

= 58 . ( 51 - 1 ) =

= ( 51 - 1 ) . 58

= 4 . 58

Cevap : D

     

6)

212 + 29
25 + 22
= ?

 

 

 

 

Çözüm :

212 + 29
25 + 22
= ( 23 .29 + 1 .29)
( 23 . 22+ 1 . 22)
=

 

= ( 23 + 1 ) . 29
( 23 + 1 ) . 22
= 29
22
= 2 9 - 2 = 27

 

     

7)

2x = a

3x = b     olduğuna göre

72 x in a ve b türünden eşiti nedir?

 

 

Çözüm :

72 x = ( 8 . 9 ) x = 8 x . 9 x

= ( 23 ) x . ( 32 ) x = ( 2x ) 3 . ( 3x ) 2 =

= ( 2x ) 3 . ( 3x ) 2 = a 3 . b 2

 

 

     

8)

 

 

 

Çözüm :

= 24 - 23
2 - 2
= (16 - 8 ). 22
1
= 8 . 4 = 32

Cevap : D

     

9)

 

Çözüm :

= (-1). 56 . 26 . (-1). 5 - 3 . 2 -3 . 5 -3 =

= 2 6 - 3 . 5 6 - 3 - 3 = 23 . 5 0 = 8

Cevap : C

     

10)

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Verilen ilk üslü ifadeyi , ikinci üslü ifadeye bölerek ,

kaç katı olduğunu bulabiliriz.

   

16 sayısı

2 üssü 4

olur.

 

üssün

üssü

çarpılır.

2 nin kuvvetleri

çıkarma yapıldı.

  16x + (1/4)    24 .[x + (1/4)]    24 x + 1  
                 =              =              =24 x + 1 - ( 4x - 2 )=23=8
 4 2x - 1     2 2 .[2 x - 1 ]    24 x - 2  

Cevap : B

     

11)

  Cevap : E
     

12)

  Cevap : B
     

13)

     a = 2 48 , b = 3 36 , c = 5 24

olduğuna göre a , b , c nin küçükten büyüğe

sıralanışı nasıldır ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

Üslü sayılarda sıralama işleminde dikkat edilecek en önemli

durumlar , tabanları aynı olan doğal sayılardan üssü en küçük olan

sayı küçük sayı olur .

Tabanlar farklı , fakat üsleri aynı olan doğal sayılarda ise ,

tabanı en küçük olan sayı yine en küçük sayı olacaktır.

Bu soruda tabanları aynı sayı yapabilmek zor olacaktır ,

bunun yerine üsleri aynı yapmalıyız.

Üslerin bölünebildiği en büyük ortak böleni ,

ebob ( 48 , 36 , 24 ) = 12 oluyor.

Üslü ifadeleri düzenleyelim.

a = 2 48 = 2 4 . 12 = ( 2 4 ) 12 = 16 12

b = 3 36 = 3 3 . 12 = ( 3 3 ) 12 = 27 12

c = 5 24 = 5 2 . 12 = ( 5 2 ) 12 = 25 12

en küçük a , sonra c , en büyük b olur.

a < c < b

Devamı ..
Üslü Sayılar Çözümlü Sorular 1 8.Sınıf Üslü Sayılar Çözümlü Sorular 1 8.Sınıf Üslü Sayılar Çözümlü Sorular 2 Üslü Denklemler Çözümlü  Sorular
Üslü Sayılar Çözümlü Test      

 

Üslü sayılar ile ilgili çözümlü sorular . Üslü sayıların özellikleri konu anlatımı çözümlü sorular..Üslü sayılarda çarpma bölme nasıl yapılır ? Üssün üssü olunca ne yapılmalıdır ? teog ygs kpss açık öğretim lisesi matematik pratik öğrenmek için çözümlü örnekler .

     Üslü sayılar konusunu anlayabilmek ve üslü sayı sorularını çözebilmek için ,

üslü sayıların özelliklerinin çok iyi bilinmesi gereklidir.

    Matematik dersinin çok iyi bilinmesi gerekli konularından biri olan ,

ortaokul  teog , üniversite giriş , yüksek öğretime geçiş ygs , lisans yerleştirme sınavı lys ,

kamu personeli seçme sınavı kpss   gibi hayatımızı etkileyen yazılı ve test sınavlarında ,

karşımıza çıkan üslü sayılar konusunda başarılı olmak için , aşağıdaki özellikleri çok iyi

öğrenmeli ve soruların çözümünde çok iyi kullanmalısınız.

    Bu özelliklerin iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki uygulamalı soru örnekleri üzerinde ,

yazarak çalışarak alıştırma yapabilirsiniz.

 

Soruları değiştirmek için sorunun üzerinde tıklayınız. 

TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva