Bölme Bölünebilme Kuralları Çözümlü Sorular 2 - bymutlu.com
Matematik 9. Sınıf Bölme ve Bölünebilme kuralları ile ilgili çözümlü sorular

açıklamalı olarak anlatılmıştır. Bölümünden kalanı bulma ,

2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 ile bölünebilme test soru çözümleri sayfasıdır.

1)

I ) 843 sayısı 3 e tam bölünür.

II ) 2463 sayısı 6 ya tam bölünür.

III ) 7700 sayısı 4 ile tam bölünür .

IV ) 148 in 5 e bölümünden kalan 2 dir.

V ) 8811 sayısı 9 a bölünür.

Yukardaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

I ) 843 sayısının rakamları toplamı

8 + 4 + 3 = 15 olup 15 üçün katıdır.

Rakamlar toplamı 3 ün katıysa ,

o sayı 3 e kalansız bölünür. Doğru.

II ) Bir sayının 6 ya bölünmesi için ,

hem 2 hemde 3 ile bölünmelidir.

Yani 3 e bölünen çift sayılar 6 yada tam bölünür.

2463 sayısının rakamlar toplamı ,

2 + 4 + 6 + 3 = 15 olup 3 ün katıdır . Ancak

çift sayı değildir , bu yüzden 6 ya bölünmez.

Yanlış

III) Son iki rakamdaki iki basamaklı olan sayı ,

4 ün katı yada çift sıfır 00 olan sayılar ,

4 ile tam bölünür. 7700 sayısı 4 e bölünür. Doğru.

IV ) 148 in son rakamı 8 in 5 e bölümünden kalan ,

3 olup 148 sayısı da 5 in karlarının 3 fazlası olur.

5 e böülümünden kalan 3 tür. Yanlış.

V) 8811 sayısının rakamları toplamı

8 + 8 + 1 + 1 = 18 olup 9 un iki katıdır.

Rakamlar toplamı 9 un katı olan sayılar,

9 a kalansız bölünür. Doğru .

Cevap : C

     

2)

 20 ile 178 arasında 3 ile bölünen

kaç doğal sayı vardır ?

A) 52 B) 53 C) 54 D) 78 E) 79

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

21 , 24 , 27 ,.......... , 177 sayıları vardır.

3 ile bölünen sayılar 3 ün katları olan sayılardır.

Terim sayısı formülü uygulanır.

Terim sayısı =

= [ ( Son terim - İlk terim ) / Ortak fark ] + 1

= [ ( 177 - 21 ) / 3 ] + 1 =

= [ 156 / 3 ] + 1

= 52 + 1 = 53 sayı vardır.

Cevap : B

     

3)

1 den 290 a kadar olan sayılardan kaç tanesi

3 ve 5 ile bölünür?

A) 18 B) 19 C) 36 D) 45 E) 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

Hem 3 hemde 5 ile bölünmek demek

3 ve 5 ile aynı anda bölünmektir ,

3 ile 5 aralarında asal sayılar olduğu için ,

( Yani sadeleşmeyen sayılar ) o halde,

3 .5 = 15 ve 15 in katı olan sayılar 3 ve 5 ile

tam bölünecektir.

1 ile 290 arasındaki 15 in katları ,

15 , 30 , 45 , .........., 285 olup

Terim sayısı = [ ( 285 - 15 ) / 15 ] + 1

= ( 270 / 15 ) + 1 = 18 + 1 =

= 19 tane sayı vardır.

Cevap : B

     

4)

5555555 Sayısının

9 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 7 E) 8

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

Verilen sayının rakamlarının toplamının

9 a bölümünden kalan ile aynıdır.

Buna göre 7 tane 5 i n toplamı 35 ise,

35 sayısı 9 un 4 katının 1 fazlası olup,

9 a bölümünden kalan 1 olur.

O halde 5555555 sayısınında

9 a bölümünden kalan 1 dir.

Cevap : A

     

5)

1 den 186 ya kadar olan sayılardan kaç tanesi

3 veya 5 ile bölünür?

A) 30 B) 45 C) 60 D) 70 E) 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm :

3 veya 5 ile demek ,

3 e bölünenler sayılacak ,

5 e bölünenlerde sayılacak ,

her ikisine aynı anda bölünenler çıkarılacak.

3 ile bölünenler ,

3 , 6 , 9 , ..... , 186 sayılarıdır. terim sayısıda,

= [ ( 186 - 3 ) / 3 ]+ 1 = 62 tanedir.

5 ile bölünenler ,

5 , 10 , 15 , 20 , ......., 185 sayılarıdr.

Terim sayısı =

[ ( 185 - 5 ) / 5 ] + 1 = 38 tane .

Hem 3 ve hem 5 yani 3.5= 15 e bölünenler,

15 , 30 , 45 , ......, 180 olur.

terim sayısı = [ ( 180 - 15 ) / 15 ] + 1 = 12

Şimdi birleşim kümesi eleman sayısı

mantığına göre işlem yapılır.

S(A U B ) = S ( A ) + S (B )- S ( A K B )

Cevap = 62 + 38 - 12 = 88 tanedir.

Cevap : E

     
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva