Fonksiyonlarda bileşke alma bulma cevaplı sorular 1

Fonksiyonlarda bileşke işlemleri online test çöz , soru hazırla , soruları yenile , farklı sorularla daha çok alıştırma çözün.

İki fonksiyonun bileşkesi nasıl alınıyor örnekleri inceleyiniz.

örnek:

 f(x)=5x+3 ,  ve  g(x)= 2x+7   ,..... fonksiyonları verilsin. Buna göre  fog(x)=?  bileşke fonksiyonu bulalım.

fog(x)=f(g(x))  yani f fonksiyonunda x in yerine g(x) in eşiti olan 2x+7 yazılacak;

fog(x)=5(2x+7)+3   .....şeklinde oluyor.Burada ki matematiksel işlem 5 in parantez içine dağıtılmasıdır.

fog(x)=10x+35+3   

fog(x)=10x+38     ....olarak bulunur.

 

YGS LYS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri 

     Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini

geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak , matematik dersinin en temel işlemleri olan 

toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini

hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir , geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş 

bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.