Eşkenar Dörtgen Çözümlü Sorular - bymutlu.com
Matematik 10. sınıf Eşkenar dörtgen ile ilgili test soruları ve çözümleri açıklamalı olarak anlatılmaktadır.

Eşkenar dörtgende açı kenar soruları çözümleri anlatımları içermektedir.

Eşkenar Dörtgen Soruları :

1)

Eskenar dörtgen çözümlü soruları

Şekilde ABCD eşkenar dörtgendir.

| EB | = | DC | ise

Verilenlere göre x kaç derecedir ?

A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100

 

 

Çözüm:

Eskenar dörtgen çözümlü soruları

ABE ikizkenar üçgen olur.

Taban açıları eşit olur.

Eşkenar dörtgende komşu açılar toplamı 180 derecedir.

x = 180 - 80 = 100 derece.

Cevap : E

     

2)

Eskenar dörtgen çözümlü soruları

Şekilde ABCD eşkenar dörtgendir.

Verilenlere göre x uzunluğu kaç birimdir?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15

 

 

 

Çözüm:

Eskenar dörtgen çözümlü soruları

DC uzunluğu 12 + 6 = 18 olur.

BE , DC uzunlukları kelebek benzerliği uygulanır.

x / 18 = 6 / 12 oranı vardır .

içler dışlar çarpımından x = 9 olur.

Cevap : B

     

3)

Eskenar dörtgen çözümlü soruları

Şekilde BDEF eşkenar dörtgendir.

3 | AE| = 4 | EC | ve | AB | = 20 birim

olduğuna göre | BC | kaç birim dir?

A) 15 B) 18 C) 20 D) 21 E) 24

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

Eskenar dörtgen çözümlü soruları

3 | AE| = 4 | EC | eşitliği varsa ,

| AE| = 4k ve | EC | = 3k diyebiliriz.

Ayrıca B den E ye eşkenar dörtgenin köşegeni

çizildiğinde bu köşegen üçgendeki B açısının açıortayı olur.

ABC üçgeninde BE iç açıortay olup ,

iç açıortay kuralına göre oranlama yapılırsa,

| AB | / | AE | = | BC | / | EC | oranı vardır.

20 / 4 k = | BC | / 3k eşitliğinden k lar sadeleşir.

| BC | = 5 . 3 = 15 olur.

Cevap : A

     

4)

Köşegen uzunlukları 8 cm ve 6 cm olan

eşkenar dörtgenin çevresi kaç cm dir?

A) 10 B) 20 C) 24 D) 28 E) 40

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

Eskenar dörtgen çözümlü soruları

Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar ve

dik keser . Oluşan dik üçgenin kenar uzunluklarıda,

3 cm ve 4 cm olur. Dik üçgende pisagor teoreminden,

yada özel dik üçgen 3-4-5 üçgeninden ,

eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu 5 cm olur.

Çevresi de 4 a = 4.5 = 20 cm olur.

Cevap : B

     
TYT YKS LGS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.   Matematik öğrenmek için konu ile ilgili 3 tane soru , 5 tane soru çözümü az olacağından , en az 20 tane soru, 50 tane soru yada daha fazla sayıda soru çözmek gereklidir.

Futbol Turnuva