Yamuk cevaplı sorular test 1

Yamuk ile ilgili cevaplı test soruları 10.sınıf yazılıya hazırlık soruları

1)

 

 Şekildeki yamukta verilenlere göre ;

  [AB] // [DC]   ise  x  kaç derecedir?

   A)  450     B) 500      C) 550      D)600       E)850   

6)

 

 Şekilde [AB] // [DC]  ,  [AE] ve  [DE]  açıortaydır. 

|AD|=10  , |AB|=|DE|=8  ,  |DC|=17  ise,

A(ABCD)=?

   A)  50     B) 60      C)70         D) 75       E) 120 

 

2)

 

     ABCD  Yamuğunda [AD] // [BC]  ise 

  verilenlere göre |BE| uzunluğu kaçtır?

   A)  2     B) 4      C) 5        D) 6       E) 7 

 7)

 

Şekilde [AB] // [DC]  ,  [AE] ve  [DE]  açı ortaydır.

[EK] // [DC] , |AE|=5 , |AB|=7 , 

|DE|=12 ve |DC|=14   ise |EK|  kaçtır?

  A)  2     B) 3      C) 4       D) 5       E) 6 

3)

 

   ABCD  Yamuğunda [DB] ⊥ [BC]  ve  [AB] // [DC]  dir.

  Verilenlere göre  A(ABCD) kaçtır?

   A)  12     B) 24      C) 36        D) 60       E) 72 

 8)

 

ABCD Yamuk ,  [AK] , [BL], [CL] , [DK] açıortaylar,

|AD|=12 , |AB|=13 ,  |BC|=14 ve |DC|=17   ise

|KL|  kaçtır?

  A)  2     B) 4      C) 7       D) 10       E) 11

4)

 

     Şekilde  [AB] // [DC]  ,  |AE|=8   ,  |DE|=12  

   m(AED)=300  ise   A(ABCD)  kaçtır?

       A)  24     B) 36      C) 40        D) 45       E) 48 

 

5)

 

    Şekilde  [AB] // [DC]  ve  [AB] ⊥ [BC] dir.

   |AD|=4√2   ,  |DC|=11  ise  A(ABCD)  kaçtır?

      A)  30     B) 36      C) 40        D) 44       E) 48 

 

Cevaplar: 1C 2B 3E  4E  5B  6E  7C 8A

 
YGS LYS KPSS  SINAVLARI  Matematik konularını Hızlı öğrenmek için soru çözüm yöntemleri tıklayın..   

Matematik öğrenmek, konuları iyi anlamak ve konu testlerini çözebilmek için öncelikle

ilkokul ve ortaokul matematik dersi eğitiminin çok iyi alınmış olması gereklidir.

    Bu sitemizde öğrencilerin bu konulardaki eksik bilgilerini yada az öğrenilmiş bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı olarak ,

matematik dersinin en temel işlemleri olan toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini hızlı bir şekilde pratik yapmak suretiyle,

örnekler üzerinde uygulamalı olarak çalışabileceğiniz soru çeşitleri hazırlanmıştır.

   Bu soruların üzerinde çalışarak hem dört işlemi , hemde soru tiplerinin nasıl çözüleceğini hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilir ,

geçmiş konulardaki tam öğrenilmemiş bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.  

Futbol Turnuva